Avainsanat:

KVL:2003/79

Antopäivä
12.11.2003
Diaarinumero
2521/80/2003
arvonlisävero, yhteisöhankinta, kuljetuspalvelun välitys, lentomatkan välitys

Yhtiö toimii valmismatkojen myymisen ohessa IATA- sopimuksen mukaisena lentomatkojen välittäjänä. Asiakkaan yhtiölle maksama hinta koostuu kuljetuspalvelun myyjän määräämästä hinnasta sekä yhtiön ja sen asiakkaan väliseen toimeksiantoon perustuvasta palvelumaksusta. Yhtiö ei ole vastuussa mistään lennon aikana asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta eikä yhtiöllä ole oikeutta tehdä muutoksia tai vaikuttaa kuljetuspalvelun myyjän ja asiakkaan välisiin matkustusehtoihin. Yhtiön asiakkaalleen osoittamasta laskusta ilmenee kuljetuspalvelun myyjä ja tämän veloittama hinta sekä yhtiön perimä palvelumaksu. Yhtiö hankkii kuljetuspalvelun sen tuottajalta asiakkaan nimissä ja lukuun. Kysymys on henkilökuljetuspalvelun välittämisestä. Yhtiön on arvonlisäverolain 69 §:n mukaisesti suoritettava veroa Suomessa myydystä välityspalvelusta perimästään palvelumaksusta.
Ennakkoratkaisu ajalle 12.11.2003- 31.12.2004.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 69 §
LAINVOIMAINEN