KVL:1993/160

Antopäivä
3.6.1993
Diaarinumero
2054/11/98/93
metsätaloudesta saatu tulo, metsäverotuksen siirtymäkausi, metsäverotusjärjestelmän valintaoikeus, puolisot

S:2.06.06.06

Puolisot A ja B harjoittivat yhdessä maataloutta. Puolisoiden erikseen ja yhdessä omistamia metsiä hoidettiin ja hallittiin yhteiseen lukuun siten, että metsät muodostivat yhden maatilan, jolle oli annettu oma maatilatunnus. A ja B aikoivat valita yhteisesti omistamiensa tilojen osalta järjestelmän, jonka mukaan heitä verotetaan näiden tilojen osalta todellisen puun myyntitulon perusteella. A aikoi valita yksin omistamiensa tilojen osalta järjestelmän, jonka mukaan hänen veronalaisena ansiotulonaan on pidettävä MVL:n mukaan laskettua puhdasta tuloa. Katsottiin, että metsänomistajana olevalla luonnollisella henkilöllä on TVL 140 §:n 1 momentin mukaan oikeus valita omistamiensa kiinteistöjen osalta metsätalouden puhtaan tulon verotus vuosilta 1993 - 2005 toimitettavissa verotuksissa, jos hän tekee tätä tarkoittavan vaatimuksen ennen vuodelta 1993 toimitettavan verotuksen päättymistä. Luonnollisen henkilön itsenäiseen valintaoikeuteen omistamiensa tilojen osalta ei vaikuta se, minkä järjestelmän hän yhdessä puolisonsa kanssa heidän yhdessä omistamien metsäkiinteistöjen osalta valitsee.
Verovuodet_1993-2005.
Äänestys 6-3.

TVL_140_§_1_mom
MaatVL_11_§
KUMOTTU KHO 10.12.93 T 4979 ATK-B