KVL:2005/41

Antopäivä
1.6.2005
Diaarinumero
312/80/2005
elinkeinotulon verotus, pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö, käyttöomaisuusosakkeiden luovutus

Pääomasijoitusrahastot omistivat noin 80 % A Oy:n osakekannasta. A Oy oli hankkinut joko suoraan tai välilliseen omistukseensa useita samalla toimialalla toimivia yhtiöitä, joiden oli katsottu muodostavan kiinnostavan sijoituskokonaisuuden. A Oy ei harjoittanut aktiivista liiketoimintaa, eikä sen palveluksessa ollut työntekijöitä. A Oy:n osakkeenomistajien kesken oli solmittu osakassopimus, jossa sovittiin, että A Oy:n sijoitusten muodostama kokonaisuus realisoidaan viiden vuoden kuluessa sijoitusten tekemisestä.

Kun otettiin huomioon yhtiöiden hankkimisen tarkoitus ja pääomasijoittajien asema yhtiön osakkaina, A Oy:n katsottiin harjoittavan pääomasijoitustoimintaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. A Oy:n luovuttaessa tytäryhtiöidensä osakkeet sen osakkeista saamat luovutushinnat olivat veronalaista elinkeinotuloa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2005 ja 2006.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 4 §, 5 § 1 kohta, 6 § 1 mom 1 kohta ja 12 §
EI MUUTOSTA KHO 18.11.05 T 3000 VUOSIK.