Avainsanat:

KVL:2004/64

Antopäivä
29.9.2004
Diaarinumero
1374/80/2004
arvonlisävero, rakentamispalvelun oma käyttö, perustajarakentaminen, yhtymä

Hakija ja yhteistyökumppani rakensivat asuinkerrostalon asunto-osakeyhtiön omistamalle kiinteistölle. Hakija ja yhteistyökumppani omistivat puoliksi asunto-osakeyhtiön osakekannan. Asunto-osakeyhtiö oli hakijan ja yhteistyökumppanin määräysvallassa ja sidottu niiden väliseen yhteistyösopimukseen siihen saakka, kunnes asunto-osakeyhtiön hallinto rakennuksen valmistumisen jälkeen luovutettiin osakkeenostajille. Hakija ja yhteistyökumppani vastasivat rakentamishankkeen toteuttamisesta asuntokauppalain mukaan yhteisesti asunto-osakeyhtiölle mutta hakija hoiti varsinaisen rakentamisen. Hakija ja yhteistyökumppani muodostivat arvonlisäverolain 13 §:n mukaisen yhtymän.

Vaikka hakijalla tai sen yhteistyökumppanilla ei ollut yksin osake-enemmistöä rakennettavassa asunto-osakeyhtiössä, ne yhdessä omistivat koko asunto-osakeyhtiön osakekannan. Hakijan ja yhteistyökumppanin muodostamalla yhtymällä oli sellainen määräysvalta asunto-osakeyhtiössä urakkasopimusta tehtäessä kuin rakentamispalvelun oman käytön verotuksen soveltamiselta perustajarakentamistilanteessa edellytetään. Tämän vuoksi rakennushankkeen verotukseen sovellettiin rakentamispalvelun omaan käyttöön ottoa koskevia säännöksiä. Merkitystä ei ollut sillä, omistiko kumpikin puolet kustakin asunto-osakeyhtiön osakkeesta vai kohdistuiko omistus eri osakkeisiin.

Asunto-osakeyhtiön rakentamiskustannuksiin oli tarkoitus sisällyttää rakennuttamispalkkio, jonka asunto-osakeyhtiö suoritti hakijalle ja yhteistyökumppanille. Hakijan ja yhteistyökumppanin voitto-osuus kertyi valtaosin tästä rakennuttamispalkkiosta. Perustajarakentamisen veron perusteeseen on luettava rakennustyön suorittajalle rakentamisesta aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset. Asunto-osakeyhtiöltä veloitettavaa rakennuttamispalkkiota ei siten luettu mukaan veron perusteeseen. Ennakkoratkaisu ajalle 29.9.2004 – 31.12.2005.

Arvonlisäverolaki 1 §,13 §,29 § 1 mom 1 kohta,31 § 1 mom 2 kohta,73 § 1 mom ja 75 § (1265/1997) 1 kohta
LAINVOIMAINEN