KVL:2003/14

Antopäivä
5.3.2003
Diaarinumero
3679/80/2001
menon vähennyskelpoisuus, tulovero, osavaltion ja kaupungin vero

A Oy:n ulkomailla sijaitseva sivuliike suoritti sijaintivaltiossaan vuosittain veroa sekä osavaltiolle että kaupungille. Osavaltion vero perustui joko verotettavaan tulokseen tai taseeseen ja kaupungin vero perustui verotettavaan tulokseen tai taseeseen tai vaihtoehtoisesti sivuliikkeen osuuteen koko yhtiön pääomasta. Veroja laskettaessa laskutavoista valittiin se, joka johti suurimpaan lopputulokseen.

Suomen ja kyseisen valtion välisen kansainvälisen kaksikertaisen verotuksen välttämiseksi solmitun verosopimuksen mukaan sopimusta ei voitu soveltaa osavaltiolle ja kaupungille suoritettuihin veroihin, eikä niitä sen vuoksi voitu hyvittää yhtiön Suomessa samasta tulosta maksamasta verosta.

Kun kyse oli tuloveron tyyppisistä veroista, niitä ei voitu pitää elinkeinoverolain 7 §:n mukaisina tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina verotuksessa vähennyskelpoisia menoina.
Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja 2003.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 §
EI MUUTOSTA KHO 6.2.04 T 226 VUOSIK.