KVL:2004/5

Antopäivä
28.1.2004
Diaarinumero
3377/80/2003
jakautuminen, ns. keskinäinen kiinteistöyhtiö, yhteisomistussuhteen perustaminen


A Oy:n tarkoitus oli jakautua kahdeksi uudeksi yhtiöksi, joista toinen harjoitti A Oy:n harjoittamaa liiketoimintaa ja toinen omisti A Oy:n omistamat rakennukset ja niihin liittyvän omaisuuden. Jälkimmäinen vastaanottava yhtiö oli ns. keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. A Oy:n osakkaat saivat uusien yhtiöiden osakkeita osuuksiensa mukaisessa suhteessa siten, että keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet tulivat osakkaiden yhteisomistukseen. Katsottiin, että tällaisessa järjestelyssä jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat eivät saaneet vastaanottavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeita aikaisemman omistuksensa mukaisessa suhteessa, vaan heidän välilleen perustettiin yhteisomistussuhde. Järjestely ei täyttänyt jakautumiselle EVL 52 c §:ssä asetettuja edellytyksiä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2004 ja 2005.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 c §
KUMOTTU KHO 29.11.04 T 3068