Avainsanat:

KVL:2005/98

Antopäivä
21.12.2005
Diaarinumero
1538/80/2005
arvonlisävero, palvelun myynti, rahoituspalvelu, takaustoiminta

X Oy toimi takaustoimintaa harjoittavan yhtiön asiamiehenä takaus- ja vakuusasioissa. X Oy:n suorittamat yhtiöiden välisessä yhteistyö- ja palvelusopimuksessa määritellyt takausten hakeminen, vakuusasiakirjojen laatiminen, vakuusasiakirjojen uusiminen, vakuuden vaihtaminen, vakuusarvojen päivitys, asiakasseuranta ja yleinen asiamiestyö olivat arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 7 kohdassa ja arvonlisäverodirektiivin (77/388/ETY) 13 artiklan B kohdan d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettua verotonta takausten välitystä ja käsittelyä. X Oy:n ei siten ollut suoritettava arvonlisäveroa asiamiespalveluista saamistaan palkkioista.
Ennakkoratkaisu ajalle 21.12.2005-31.12.2006.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom, 18 § 2 mom, 41 § ja 42 §
Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY) 13 artikla B kohta d alakohta
LAINVOIMAINEN