KVL:2006/59

Antopäivä
13.9.2006
Diaarinumero
1074/80/2006
lähdevero, yksinomaan pääomasijoitustoimintaa harjoittava kommandiittiyhtiö, kiinteistösijoittaminen

A Ky:n toimialana ja ainoana tarkoituksena oli tehdä suoraan tai konserniyhtiöidensä kautta sijoituksia kiinteistöihin, kiinteistöyhtiöihin tai vastaaviin. A Ky:tä hallinnoi vastuunalainen yhtiömies X Oy ja äänettöminä yhtiömiehinä olivat sijoittajat. Käytännössä A Ky:n toiminta muodostui Suomessa sijaitseviin kehitettäviin kiinteistökohteisiin tehtävistä sijoituksista. Sijoituskohteiden hankinnat rahoitettiin keskimäärin 75 prosenttisesti lainavaroin. A Ky:n tuotot tulivat muodostumaan sijoituskohteista kertyvistä vuokratuotoista ja etenkin arvonnousuista, jotka oli tarkoitus realisoida myymällä kohteet ennen yhtiön määräaikaisen toimikauden päättymistä.

A Ky:tä pidettiin tuloverolain 9 §:n 5 momentissa tarkoitettuna yksinomaan pääomasijoitustoimintaa harjoittavana kommandiittiyhtiönä. A Ky oli velvollinen perimään lähdeveroa rajoitetusti verovelvollisen yhtiömiehen osuuteen sisältyvästä tulosta siltä osin kuin tulo olisi ollut rajoitetusti verovelvollisen suoraan saamana veronalaista. Ennakkoratkaisu lähdeveron perintään vuosille 2006-2008. Tuloverolaki 9 § 5 mom

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 3 g §
EI MUUTOSTA KHO 12.2.07 T 284 VUOSIK.