KVL:2007/24

Antopäivä
6.6.2007
Diaarinumero
441/80/2007
elinkeinotulon verotus, kokonaisjakautuminen, purkautuminen, vastike

A Oy:n kokonaan omistama B Oy aikoi hakemuksen mukaan purkautua jakautumalla siten, että kiinteistöjen omistus- ja hallinnointiliiketoiminta siirtyi perustettavaan uuteen yhtiöön, joka antoi vastikkeeksi omia uusia osakkeitaan A Oy:lle, ja kaikki muu liiketoiminta varoineen ja velkoineen siirtyi vastikkeetta A Oy:öön.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:ssä tarkoitetussa jakautumisessa jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena kunkin vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Kun osa B Oy:n liiketoiminnasta siirrettiin hakemuksessa tarkoitetulla tavalla vastikkeetta emoyhtiöön, kysymyksessä ei katsottu olevan edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettu jakautuminen. Yhtiöiden verotuksessa ei siten voitu soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:ää ja 52 b §:ää.
Ennakkoratkaisu vuosille 2007 ja 2008. Äänestys 5-3.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 c §
EI MUUTOSTA KHO 5.9.08 T 2156 VUOSIK.