KVL:2008/62

Antopäivä
19.11.2008
Diaarinumero
1378/80/2008
elinkeinotulon verotus, kuntayhtymä, muutos liikelaitoskuntayhtymäksi

Kuntayhtymä oli tarkoitus muuttaa sen jäsenkuntien ja kaupunkien välistä perussopimusta muuttamalla kuntalain 10a luvussa tarkoitetuksi liikelaitoskuntayhtymäksi, joka jatkaisi kuntayhtymän harjoittamaa toimintaa. Jäsenet pysyivät samoina. Kuntayhtymän katsottiin pysyvän purkautumatta samana oikeushenkilönä muuttuessaan liikelaitoskuntayhtymäksi. Näin ollen kysymys ei ollut sellaisesta toimintamuodon muutoksesta, jonka perusteella kuntayhtymän katsottaisiin purkautuvan verotuksessa. Liikelaitoskuntayhtymän tuloveroprosentti määräytyi tuloverolain 124 §:n 3 momentin mukaisesti.
Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja 2009.

Tuloverolaki 21 § 1 mom 3 kohta, 27 § ja 124 § 3 mom
LAINVOIMAINEN