Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

KVL:2010/63

Antopäivä
1.12.2010
Diaarinumero
A61/8210/2010
elinkeinotulon verotus, asiantuntijakulut, menon jaksottaminen, osakkeiden hankintameno, kirjanpidon merkitys

A Oyj oli hankkinut vuonna 2010 erään yhtiön koko osakekannan. Osakekaupan valmistelusta ja toteuttamisesta oli yhtiölle aiheutunut ulkopuolisille asiantuntijoille suoritettuja menoja. Hakemuksen mukaan nämä menot liittyivät läheisesti osakkeiden hankintaan, minkä vuoksi ne tuli lukea verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 14 §:n 1 momentin mukaisesti osakkeiden hankintamenoon. Sillä, että A Oyj noudattamiensa kirjanpitostandardien mukaisesti vähensi mainitut menot vuosikuluna kirjanpidossaan, ei ollut vaikutusta niiden käsittelyyn verotuksessa. Ennakkoratkaisu vuodelle 2010.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 14 § 1 momentti
KHO 5.5.2011 T 1205 (ei muutosta.)

Sivu on viimeksi päivitetty 27.12.2010