KVL:2008/63

Antopäivä
19.11.2008
Diaarinumero
983/80/2008
henkilökohtaisen tulon verotus, kollektiivinen lisäeläketurva, työntekijän maksuosuus

A Oy oli ottanut työntekijöilleen kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen, jossa vakuutettuna eläkeryhmänä olivat yhtiön työntekijät. Vakuutussopimuksen ehtojen mukaan työnantajan vakuutusmaksu määräytyi vakuutettujen vuosiansioiden perusteella ja maksu oli viisi prosenttia vuosiansioista. Ehtojen mukainen eläkeikä oli 63 vuotta. Vakuutuksesta kieltäytyminen oli mahdollista vain vakuutuksen alkaessa.

Vakuutuksen ehtoja oli tarkoitus muuttaa vakuutusmaksun osalta siten, että työnantajan maksaman vakuutusmaksun lisäksi kukin vakuutettu työntekijä saisi päättää omasta maksuosuudestaan tuloverolain 96a §:n 1 momentissa mainituissa rajoissa. Vakuutuksen ehtoja oli tarkoitus muuttaa myös siten, että eläkeryhmään kuulumisen edellytykset myöhemmin täyttävällä henkilöllä olisi oikeus kieltäytyä vakuutuksesta. Kun työnantajan maksuosuus määräytyi muutosten jälkeenkin samoin perustein jokaisen eläkeryhmään kuuluvan työntekijän osalta, eläkevakuutusta pidettiin vakuutussopimuksen ehtojen muutoksista huolimatta tuloverolain 96 a §:n 2 momentissa tarkoitettuna kollektiivisena lisäeläketurvana.
Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja 2009. Äänestys 6-1.

Tuloverolaki 96 a §
EI MUUTOSTA KHO 22.1.10 T 95