Gränssnittets produktionsadresser

Produktionsadresserna för Web Service-tjänsterna i inkomstregistrets tekniska gränssnitt är:

https://ws.tulorekisteri.fi/20170526/EchoService.svc  (TCP port 443)

https://ws.tulorekisteri.fi/20170526/InvalidationService.svc  (TCP port 443)

https://ws.tulorekisteri.fi/20170526/MessageService.svc  (TCP port 443)

https://ws.tulorekisteri.fi/20170526/PayerSummaryReportQueryService.svc  (TCP port 443)

https://ws.tulorekisteri.fi/20170526/PayerSummaryReportService.svc  (TCP port 443)

https://ws.tulorekisteri.fi/20170526/StatusService.svc  (TCP port 443)

https://ws.tulorekisteri.fi/20170526/SubscriptionService.svc  (TCP port 443)

https://ws.tulorekisteri.fi/20170526/WageReportQueryService.svc  (TCP port 443)

https://ws.tulorekisteri.fi/20170526/WageReportService.svc  (TCP port 443)

 

Produktionsadressen för SFTP-kanalen i inkomstregistrets tekniska gränssnitt är: 

sftp.tulorekisteri.fi  (TCP port 22)