Certifikattjänst

Certifikattjänst

De organisationer som använder ett tekniskt gränssnitt för inkomstregistret identifieras när certifikattjänsten för inkomstregistret används. Lösningen grundar sig på digitala certifikat (Public Key Infrastructure).

Certifikattjänsten används av alla som producerar material för inkomstregistret och av organisationer som hämtar material från registret. Ett certifikat beviljas organisationer som svarar för att leverera uppgifter till inkomstregistret eller som har rätt att få uppgifter från inkomstregistret. Certifikaten beviljas av certifikattjänsten för inkomstregistret. Med hjälp av certifikatet identifieras en organisation som producerar eller använder uppgifter samt säkerställs att materialet inte ändras. Certifikat beviljas enligt användningsändamål.

När en organisation tillsammans med inkomstregistret kommit överens om att använda ett tekniskt gränssnitt kan ansökan och behandlingen av certifikatet påbörjas.

1. Certifikattjänst – Allmän beskrivning (pdf) (15.12.2017, version 1.01)

 • Dokumentet innehåller en allmän beskrivning av certifikattjänsten för inkomstregistret.

2. Certifikattjänst – Beskrivning av gränssnittet (pdf) (15.12.2017, version 1.01)

 • Dokumentet innehåller en beskrivning av hur gränssnittet Web Service i certifikattjänsten har byggts upp med tanke på den som förverkligar systemintegreringen.

3. Tekniskt gränssnitt för certifikattjänsten – ZIP – för Applikationsutvecklarna (15.12.2017, version 1.01)

 • Datainnehållet i tjänsterna beskrivs i ett XML-schema.

Certifikatspecifika CA-paket för intressegruppstestning (9.4.2018):

OBS! Produktionsmiljöns 1.11.2018 uppdaterade certifikatspecifika CA-paket behövs för användningen av certifikatet. Dessa CA-paket ersätter CA-paketen som publicerats 15.10.2018. Vi rekommenderar en uppdatering av CA-paketen i god tid före införandet av inkomstregistret 1.1.2019.

I paketen

 • en enkel README på engelska
 • rotcertifikat
 • mellanliggande certifikat
 • utgivarens certifikat
 1. Inkomstregistrets och Skatteförvaltningens tjänster: IRServicesIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 2. Inkomstregistrets utomstående stödtjänster: IRExternalDataProvidersIssuingCAv1-chain.cacert.zip

 3. Inkomstregistrets utomstående stödtjänster SFTP: IRExternalDataProvidersSFTPIssuingCAv1-chain.cacert.zip

 4. Informationsanvändare SFTP: IRIncomeDataUsersSFTPIssuingCAv1.cacert.zip

 5. Informationsanvändare: IRIncomeDataUsersIssuingCAv1-chain.cacert.zip

 6. Informationsproducenter: DataProvidersIssuingCAv1-chain.cacert.zip

 7. Informationsproducenter SFTP: DataProvidersSFTPIssuingCAv1-chain.cacert.zip

Syftet med testbädden för certifikattjänsten är att underlätta utvecklingen av en applikation som använder certifikattjänstens gränssnitt. I testbädden kan man testa begäran om, hämtning och förnyande av certifikat.

 1. Certifikattjänsten - testbädd (pdf, 30.4.2018)
 2. Certifikattjänsten - testbädd - zip (30.4.2018)