Certifikattjänst

De organisationer som använder inkomstregistrets tekniska gränssnitt identifieras när certifikattjänsten för inkomstregistret används. Lösningen grundar sig på digitala certifikat (Public Key Infrastructure).

Certifikattjänsten används av alla som producerar material för inkomstregistret och av organisationer som hämtar material från registret. Ett certifikat beviljas för organisationer som svarar för att leverera uppgifter till inkomstregistret eller som har rätt att få uppgifter från inkomstregistret. Certifikaten beviljas av certifikattjänsten för inkomstregistret. Med hjälp av certifikatet identifieras en organisation som producerar eller använder uppgifter samt säkerställs att materialet inte ändras. Certifikat beviljas enligt användningsändamål. Ett certifikat som beviljats för löneuppgifternas Web Service-kanal kan också användas i Skatteförvaltningens övriga tjänster.

Ibruktagandet av det tekniska gränssnittet har indelats i två faser:

 1. Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet och certifikatbeställning
 2. Hämtning av certifikat

Införandet av de tekniska gränssnitten som behövs för informationsproduktion förutsätter ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst. Sökanden ska godkänna Användarvillkoren för Skatteförvaltningens och inkomstregistrets gränssnittstjänster (pdf). Ansökan startar certifikatbeställningen. Certifikatets tekniska kontaktperson som angetts i ansökan får information om hämtning av certifikatet per e-post och sms.

Läs mer om certifikatet

Gör ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet

Informationsanvändarna gör ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet genom att fylla i informationsanvändarens anmälan för uppgiftstillstånd. Verkställandet av uppgiftstillståndet startar certifikatbeställningen.

Efter att en organisation har avtalat om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet med Inkomstregisterenheten kan man hämta certifikat.

Produktionsadressen för gränssnittet Web Service i certifikattjänsten:

https://pkiws.vero.fi/2017/10/CertificateServices (TCP port 443)

Certifikatspecifika CA-paket produktionsmiljön:

I paketen

 • en enkel README på engelska
 • rotcertifikat
 • mellanliggande certifikat
 • utgivarens certifikat
 1. Inkomstregistrets och Skatteförvaltningens tjänster: IRServicesIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 2. Inkomstregistrets utomstående stödtjänster: IRExternalDataProvidersIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 3. Inkomstregistrets utomstående stödtjänster SFTP: IRExternalDataProvidersSFTPIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 4. Informationsanvändare SFTP: IRIncomeDataUsersSFTPIssuingCAv1.cacert.zip, (ZIP)
 5. Informationsanvändare: IRIncomeDataUsersIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 6. Informationsproducenter: DataProvidersIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 7. Informationsproducenter SFTP: DataProvidersSFTPIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 8. Producenter av förmånsuppgifter: IRBenefitDataProvidersIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 9. Producenter av förmånsuppgifter SFTP: IRBenefitDataProvidersSFTPIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
Sidan har senast uppdaterats 8.10.2021