Meddelanden och dokument

I arkivet kan du läsa meddelanden som inkomstregistret skickat till dig och andra dokument som sparats där.

Du kan öppna ett dokument genom att klicka på Ladda ner dokument. Oöppnade dokument har markerats med fet stil. Om flera personer har fullmakt att agera för samma betalares räkning, visas dokumentet som nytt endast för den person som först öppnar dokumentet. En fil kan laddas ner endast en gång under en session.

I arkivet finns meddelanden och dokument som skickats sedan början av 2022. I arkivet visas högst de hundra senaste meddelandena eller dokumenten. De nyaste dokumenten finns överst.

Du kan få ett Suomi.fi-meddelande om nya meddelanden

Om du aktiverat Suomi.fi-meddelanden underrättas du om nya meddelanden per e-post på den e-postadress som du angett i tjänsten Suomi.fi. Om du inte aktiverat Suomi.fi-meddelanden postar inkomstregistret meddelandena till dig.

I e-postmeddelandet finns endast information om meddelandets rubrik. Du kan läsa hela meddelandet i arkivet. Om du vill ändra din e-postadress eller andra inställningar för meddelanden, ska du göra det på Suomi.fi. Läs mer om Suomi.fi-meddelanden.

En del av de meddelanden och dokument som sparas i inkomstregistret kräver inte åtgärder av användaren. I dessa fall informerar inkomstregistret inte om nya dokument i arkivet per e-post eller brev.

Anmälningar som lämnats in på papper sparas i arkivet

I arkivet sparas också anmälningar som skickats på pappersblanketter till inkomstregistret och brev om fel i dem. Om du till exempel lämnar in en anmälan om löneuppgifter på en pappersblankett, hittar du blanketten i arkivet efter att inkomstregistret fått den. Om det finns fel i en anmälan på papper, ser du brevet om felet i arkivet. Brevet postas också fortfarande till dig.

För anmälningar på papper visas också anmälans referens i en separat kolumn i arkivet.

Om du beställer en rapport på en pappersblankett, sparas också beställningsblanketten i arkivet.

Kommunikationsspråk

Meddelandena och dokumenten är på det språk som antecknats som kontaktspråk för företaget eller organisationen i företags- och organisationsdatasystemet (finska, svenska eller engelska). Meddelanden och dokument som en privatperson beställt levereras på det språk som personen har som kontaktspråk i befolkningsdatasystemet (finska eller svenska). Även om du ändrar språk i e-tjänsten ändras inte språket i dokumenten.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022