Makulering av löneuppgifter i inkomstregistret

Med makulering av uppgifter avses radering av uppgifter i inkomstregistret. I allmänhet kan betalaren korrigera den ursprungliga anmälan med en ersättande anmälan. Om en felaktig anmälan eller material som innehåller flera anmälningar ska raderas helt och hållet, gör betalaren detta genom en makulering. Raderingen hänförs till rätt anmälan med hjälp av inkomstregistrets anmälningsreferens eller betalarens anmälningsreferens.

Uppgifter makuleras på olika sätt i olika anmälningskanaler:

 • Med webblanketten i e-tjänsten hämtar betalaren den tidigare inlämnade anmälan som ska raderas och väljer ”Makulera”.
 • Genom det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten görs makuleringen av material och anmälan inte med samma anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan som används för att ge nya och ersättande anmälningar. En makulering har skilts åt som en separat materialtyp. Följande uppgifter ges, om materialtypen är makulering av anmälningar om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälningar:
  • materialägarens (betalarens) identifierare
  • betalarens anmälningsreferens eller inkomstregistrets anmälningsreferens.
 • I en pappersanmälan väljs som typ av åtgärd ”makulering av anmälan”. Dessutom anges betalarens identifierare och anmälningsreferens för den ursprungliga anmälan som ska makuleras. Några andra uppgifter behövs inte för makuleringen.

Korrigering av uppgifter genom makulering av en tidigare anmälan

Betalaren ska i allmänhet använda en ersättande anmälan för att i inkomstregistret korrigera uppgifterna i en anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan. I vissa situationer kan dock inte en ersättande anmälan användas, utan uppgifterna ska korrigeras genom att makulera den tidigare anmälan och därefter lämna en ny anmälan.

I följande situationer måste uppgifter korrigeras genom att makulera en tidigare anmälan och göra en ny anmälan:

Anmälan om löneuppgifter

 • korrigering av betalningsdag
 • korrigering av lönebetalningsperiod
 • korrigering av betalarens och inkomsttagarens kundnummer
 • korrigering av Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren, då tilläggsuppgiften Idrottare eller Samfund ändras 
 • korrigering av Typ av betalare, då uppgiften Tillfällig arbetsgivare ändras
 • korrigering av den egentliga arbetsgivarens kundnummer i datagruppen Ställföreträdande betalare
 • korrigering av uppgiften Fungerar som ställföreträdande betalare
 • korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
 • korrigering av pensionsarrangemangnummer
 • korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer
 • korrigering av uppgifter i Typ av undantagssituationer för försäkring
  • ändring av uppgifterna Ingen försäkringsskyldighet retroaktivt
  • ändring av uppgifterna Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd retroaktivt
  • ändring av uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring) retroaktivt.

Arbetsgivarens separata anmälan

 • korrigering av rapporteringsperioden
 • korrigering av prestationsbetalarens kundnummer
 • korrigering av pensionsarrangemangnummer
 • korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer

Anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret (kapitel 6) innehåller exempel på situationer där uppgifter korrigeras genom att makulera den tidigare anmälan och därefter lämna en ny anmälan.

Se på videorna:
Så här makulerar du en anmälan i inkomstregistret, på finska (YouTube, längd 2:25 min) 
Så här makulerar du ett material i inkomstregistret, på finska (YouTube, längd 1:36 min)