Makulering av löneuppgifter i inkomstregistret

Med makulering av uppgifter avses radering av uppgifter i inkomstregistret. I allmänhet kan betalaren korrigera den ursprungliga anmälan med en ersättande anmälan. Om en felaktig anmälan eller material som innehåller flera anmälningar behöver raderas helt, ska betalaren göra raderingen genom makulering. En makulering ska hänföras till rätt anmälan med inkomstregistrets anmälningsreferens eller betalarens anmälningsreferens.

Uppgifterna makuleras på olika sätt i olika anmälningskanaler:

 • Med webblanketten i e-tjänsten hämtar betalaren den tidigare inlämnade anmälan som ska raderas och väljer ”Makulera”.
 • Genom det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten görs makuleringen av material och anmälan inte med samma anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan som används för att ge nya och ersättande anmälningar. En makulering har skilts åt som en separat materialtyp. Följande uppgifter lämnas in, om materialtypen är makulering av anmälningar om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälningar:
  • materialägarens (betalarens) identifierare
  • betalarens anmälningsreferens eller inkomstregistrets anmälningsreferens.
 • I en pappersanmälan väljs som åtgärdstyp ”makulering av anmälan”. Dessutom anges betalarens identifierare och anmälningsreferens för den ursprungliga anmälan som ska makuleras. Några andra uppgifter behövs inte för makuleringen.

Korrigering av uppgifter genom makulering av en tidigare inlämnad anmälan

Betalaren ska i allmänhet använda en ersättande anmälan för att korrigera de felaktiga uppgifterna i en anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan. I vissa situationer kan dock inte en ersättande anmälan användas, utan uppgifterna ska korrigeras genom att makulera den tidigare anmälan och därefter lämna en ny anmälan. Sådana situationer är:

Anmälan om löneuppgifter

 • korrigering av betalningsdag
 • korrigering av löneutbetalningsperiod
 • korrigering av prestationsbetalarens och inkomsttagarens kundnummer
 • korrigering av typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren, då tilläggsuppgiften Idrottare eller Samfund ändras
 • korrigering av typ av betalare, då uppgiften Tillfällig arbetsgivare ändras
 • korrigering av den egentliga arbetsgivarens kundnummer i datagruppen Ställföreträdande betalare
 • korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
 • korrigering av uppgiften Fungerar som ställföreträdande betalare
 • korrigering av pensionsarrangemangnummer
 • korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer
 • korrigering av uppgifter i Typ av undantagssituationer för försäkring:
  • ändring av uppgiften Ingen försäkringsskyldighet retroaktivt
  • ändring av uppgiften Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd retroaktivt
  • ändring av uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring) retroaktivt.

Arbetsgivarens separata anmälan

 • korrigering av rapporteringsmånaden
 • korrigering av prestationsbetalarens kundnummer
 • korrigering av pensionsarrangemangnummer
 • korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer.

Anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret (kapitel 6) innehåller exempel på situationer där uppgifter korrigeras genom att makulera den tidigare anmälan och därefter lämna in en ny anmälan.

Se på videorna:
Så här makulerar du en anmälan i inkomstregistret, på finska (YouTube, längd 2:25 min) 
Så här makulerar du ett material i inkomstregistret, på finska (YouTube, längd 1:36 min)