Informationsanvändare kan beställa rapporter om användningen av inkomstregistret

Informationsanvändarorganisationer kan beställa rapporter om användningen av inkomstregistret. Sammandragsrapporterna ger informationsanvändarna information om materialbeställningar och hämtningar som gjorts på basis av dem. Med hjälp av åtkomstloggdata kan informationsanvändarna följa upp användningen av inkomstregistrets e-tjänst i organisationen.

Inkomstregistrets rapporter för informationsanvändare

Sammandrag över informationsanvändarens materialhämtningar (700 och 701)

På rapporten visas sammandrag över material som hämtats till informationsanvändarna och vilka anmälningar materialet innehållit. Dessa rapporter är avsedda för informationsanvändare för att de ska kunna följa upp materialbeställningar och hämtningar som gjorts på basis av dem.

Informationsanvändarens åtkomstlogguppgifter (702)

På rapporten visas uppgifter om åtgärder som användare hos informationsanvändarens organisation har utfört i inkomstregistrets e-tjänst. Rapporten är avsedd för informationsanvändarna för att följa upp användning av tjänsten.

Beställningar kan göras via flera olika kanaler

Informationsanvändare kan beställa rapporter i inkomstregistrets e-tjänst och laddningstjänst och via tekniska gränssnitt. I e-tjänsten och laddningstjänsten kan rapportbeställningar endast göras av huvudanvändare.

Med webblanketten i e-tjänsten går det tills vidare att göra enbart engångsbeställningar.

Rapporterna ska hämtas i e-tjänsten

Rapporter beställda via alla kanaler skapas i inkomstregistrets e-tjänst på sidan Gjorda beställningar. Rapporterna är i pdf-format. Genom att välja beställningens rad går du till sidan Uppgifter om beställningen. Beställda rapporter visas på sidan med en liten fördröjning. Du kan öppna, skriva ut eller spara en beställd rapport under punkten Status för hämtningen.

Rapporten 702 kan granskas i e-tjänsten endast av huvudanvändare. Rapporterna 700 och 701 kan granskas även med andra informationsanvändarens roller.

Exakta uppgifter om rapporterna finns i de tekniska beskrivningarna på sidan Dokumentation: beräkningsreglerna beskrivs i dokumentet Inkomstuppgifter – Beräkningsregler och datainnehållet i dokumentet Rapporter ur inkomstregistret.

Sidan har senast uppdaterats 11.2.2021