Kampanjaviikko4.jpg

Kampanjen #EU4FairWork

Kampanjen #EU4FairWork ökar arbetsgivarnas och arbetstagarnas förståelse av fördelarna med att anmäla arbete och informerar beslutsfattarna om hur viktigt det är att bekämpa svarta arbetsmarknader. I kampanjen deltar både myndigheter och organisationer, och den ordnas i alla EU-länder. #EU4FairWork syns främst i sociala medier, och dess höjdpunkt är en aktionsvecka med nationella evenemang i hela Europa.

Rättvist arbete – rent spel

Rättvisa arbetsvillkor och -förhållanden tillkommer var och en. Diskriminering eller utnyttjande av en person i en svagare ställning är inte rättvist arbete. I värsta fall tar sig svart arbete uttryck i flagrant undermåliga löner eller försättande av arbetstagare i en mycket ogynnsam ställning genom att till exempel utnyttja arbetstagarens ekonomiska trångmål eller beroende av arbetsgivaren.

Anmäl inkomsterna – alla gynnas av det

Var och en bör bekämpa svart arbete. Svart arbete är arbete för vilket lönen i allmänhet betalas kontant utan anmälan till Inkomstregistret. Anmälan garanterar rätten till socialskydd, relevanta löner och arbetstider samt arbetarskydd.

Företag som utnyttjar svart arbetskraft får orättmätiga konkurrensfördelar i förhållande till andra företag inom samma bransch, eftersom arbetskraftskostnaderna är lägre. Arbete som anmäls korrekt skapar säkerhet och finansierar offentlig service.

 

Arbetsgivare

Arbetstagare

Beslutsfattare

  • Sköt om dina anställda, de sköter om dina kunder.
  • Attrahera de bästa medarbetarna med en lagenlig och etisk företagskultur.
  • Värna om ditt anseende ‒ det vinner såväl företaget och medarbetarna som samarbetspartnerna på.
  • Var tillförlitlig och anmäl medarbetarna och inkomsterna korrekt.
  • Du behöver inte bekämpa svart arbete ensam ‒ vi har europeiskt samarbete.
  • Svart arbete känner inga gränser ‒ vi behöver politiska och legislativa åtgärder.
  • Bekämpning av svart arbete ‒ starkt stöd för myndigheterna.
  • Var och en bör bekämpa svart arbete.

 

Svart arbete i Europeiska unionen

Resultaten av den färska eurobarometern beskriver förekomsten av svart arbete i EU-länderna. Ca var fjärde finländare som svarade på enkäten säger sig personligen känna någon som arbetar utan att anmäla sina inkomster till myndigheterna. Läs mer om resultaten här.

Testa vad vet du om svart arbete

Kampanjbild, länk till test

Testa vad vet du om svart arbete: How well do you know undeclared work. Testet är på engelska.

Deklarerat arbete betyder sinnesfrid

Video: Deklarerat arbete betyder sinnesfrid

EU4Work-video.PNG

Nyttig information

Läs mer om målen för #EU4FairWork och kampanjens bakgrund: Arbets- och näringsministeriet.

Kampanjen börjar i mars och pågår till oktober 2020. Följ med kampanjen på #EU4FairWork.

Arbets- och näringsministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet pressmeddelande 22.9.2020: Ministrarna Haatainen och Pekonen: För att bekämpa odeklarerat arbete behövs ett aktivt samarbete mellan företag, organisationer och myndigheter [.fi]›