Kampanjaviikko4.jpg

Kampanjen #EU4FairWork

Kampanjen #EU4FairWork ökar arbetsgivarnas och arbetstagarnas förståelse av fördelarna med att anmäla arbete och informerar beslutsfattarna om hur viktigt det är att bekämpa svarta arbetsmarknader. I kampanjen deltar både myndigheter och organisationer, och den ordnas i alla EU-länder. #EU4FairWork syns främst i sociala medier, och dess höjdpunkt är en aktionsvecka med nationella evenemang i hela Europa.

Rättvist arbete – rent spel

Rättvisa arbetsvillkor och -förhållanden tillkommer var och en. Diskriminering eller utnyttjande av en person i en svagare ställning är inte rättvist arbete. I värsta fall tar sig svart arbete uttryck i flagrant undermåliga löner eller försättande av arbetstagare i en mycket ogynnsam ställning genom att till exempel utnyttja arbetstagarens ekonomiska trångmål eller beroende av arbetsgivaren.

Anmäl inkomsterna – alla gynnas av det

Var och en bör bekämpa svart arbete. Svart arbete är arbete för vilket lönen i allmänhet betalas kontant utan anmälan till Inkomstregistret. Anmälan garanterar rätten till socialskydd, relevanta löner och arbetstider samt arbetarskydd.

Företag som utnyttjar svart arbetskraft får orättmätiga konkurrensfördelar i förhållande till andra företag inom samma bransch, eftersom arbetskraftskostnaderna är lägre. Arbete som anmäls korrekt skapar säkerhet och finansierar offentlig service.

 

Arbetsgivare

Arbetstagare

Beslutsfattare

  • Sköt om dina anställda, de sköter om dina kunder.
  • Attrahera de bästa medarbetarna med en lagenlig och etisk företagskultur.
  • Värna om ditt anseende ‒ det vinner såväl företaget och medarbetarna som samarbetspartnerna på.
  • Var tillförlitlig och anmäl medarbetarna och inkomsterna korrekt [.fi]›.
  • Du behöver inte bekämpa svart arbete ensam ‒ vi har europeiskt samarbete.
  • Svart arbete känner inga gränser ‒ vi behöver politiska och legislativa åtgärder.
  • Bekämpning av svart arbete ‒ starkt stöd för myndigheterna.
  • Var och en bör bekämpa svart arbete.

 

Svart arbete i Europeiska unionen

Resultaten av den färska eurobarometern beskriver förekomsten av svart arbete i EU-länderna. Ca var fjärde finländare som svarade på enkäten säger sig personligen känna någon som arbetar utan att anmäla sina inkomster till myndigheterna. Läs mer om resultaten här [.fi]›.

Testa vad vet du om svart arbete

Kampanjbild, länk till test

Testa vad vet du om svart arbete: How well do you know undeclared work [.fi]›. Testet är på engelska.

Deklarerat arbete betyder sinnesfrid

Video: Deklarerat arbete betyder sinnesfrid [.fi]›

EU4Work-video.PNG

Nyttig information

Kampanjen börjar i mars och pågår till oktober 2020. Följ med kampanjen på #EU4FairWork.

Arbets- och näringsministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet pressmeddelande 22.9.2020: Ministrarna Haatainen och Pekonen: För att bekämpa odeklarerat arbete behövs ett aktivt samarbete mellan företag, organisationer och myndigheter [.fi]›

Sidan har senast uppdaterats 22.9.2020