Tietoa luottotietorekisteristä yksityishenkilöille

Voit katsella omien luottojesi tietoja

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön 1.4.2024. Samassa yhteydessä avautuu rekisterin sähköinen asiointipalvelu yksityishenkilöille.

Voit katsella sähköisessä asiointipalvelussa omien luottojesi tietoja. Lisäksi voit halutessasi tehdä vapaaehtoisen luottokiellon. Asiointipalvelusta voit myös tarkistaa, mitkä luotonantajat ovat pyytäneet tietojasi rekisteristä.

Luottotietorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumispalvelussa. Voit asioida positiivisessa luottotietorekisterissä toisen henkilön puolesta, jos olet saanut asiointiin Suomi.fi-valtuuden.

Luotonantaja ilmoittaa luotot rekisteriin

Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin kaikki olemassa olevat kuluttajaluotot keväällä 2024. Rekisterin käyttöönoton jälkeen luotonantajat ilmoittavat uudet kuluttajaluotot lähes reaaliaikaisesti. Rekisteriin tulevat siis esimerkiksi yksityishenkilöille myönnetyt asuntolainat, autolainat, kulutusluotot, luottokortit, opintolainat ja osamaksurahoitukset.

Uusien luottojen lisäksi myös lyhennykset ilmoitetaan positiiviseen luottotietorekisteriin. Tiedot näkyvät luottotietorekisterissä yleensä kahden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun uudesta luotosta on sovittu tai luottoa on lyhennetty. Rekisteriin ilmoitetaan myös, kun luotto päättyy.

Tulotiedot tulorekisteristä

Positiivinen luottotietorekisteri saa tulorekisteristä tiedot henkilölle maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Pääomatuloja kuten vuokratuloja tai yritystuloja ei tulorekisterissä ole.

Luottotietorekisteriin tallennetaan vain suppeat tiedot tuloista. Jos haluat tarkastella tulotietojasi tarkemmin, kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun.

Luottotietoja käytetään luottokelpoisuuden arvioinnissa

Luotonantajien pitää 1.4.2024 lähtien tarkistaa luotonhakijasta positiivisessa luottotietorekisterissä olevat tiedot ennen luottopäätöksen tekemistä. Luotonantaja tilaa tätä varten luottotietorekisteriotteen.

Luottotietorekisteriotteen saa tilata vain tarkkaan määritellyissä tilanteissa:

  • henkilö hakee uutta luottoa
  • henkilö hakee olemassa olevaan luottosopimukseen sellaista muutosta, joka vaatii luottokelpoisuuden arviointia
  • henkilö aikoo taata toisen henkilön lainan.

Luotonantajat käyttävät tietoja, kun ne arvioivat lainanhakijan luottokelpoisuutta. Luottotietorekisteriotteen avulla luotonantajat saavat reaaliaikaisen kokonaiskuvan henkilön veloista ja tuloista.

Positiivinen luottotietorekisteri ei tee päätöstä luotosta tai arvioi henkilön luottokelpoisuutta. Rekisteri välittää tiedot luotonantajalle, joka tekee luottopäätöksen omien kriteeriensä mukaisesti. Luottotietorekisteriin ei tallenneta tietoa siitä, miksi lainahakemus on hylätty, eikä rekisterissä voi perua luottohakemusta tai tehdä muutoksia luottosopimukseen. Tällaisista asioista neuvotellaan ja sovitaan luotonantajan kanssa.

Positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voit itse tarkistaa, mitä tietoja luotoistasi luotonantaja on positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoittanut.

Lue lisää luottotietorekisteriotteen tiedoista

Tietoja saa käyttää vain laissa säädettyihin tarkoituksiin 

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa säädetään yksityiskohtaisesti siitä, mihin käyttötarkoituksiin luotonantajat saavat luottotietoja käyttää.

Luotonantajilla on velvollisuus tarkistaa luotonhakijan tiedot rekisteristä, joten luotonhakija ei voi kieltää tietojen pyytämistä.

Voit tarkistaa positiivisen luottotietorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta, mitkä luotonantajat ovat pyytäneet tietojasi, milloin ja mihin tarkoitukseen. Lisäksi tietojen kyselyä valvotaan, ja luottotietorekisteriotteen tilauksesta jää lokitietomerkintä.

Lue lisää tietosuojasta usein kysytyistä kysymyksistä

Vapaaehtoinen luottokielto

Positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voit tehdä itsellesi vapaaehtoisen luottokiellon. Luottokielto on maksuton, ja sen voi tehdä 1.4.2024 alkaen.

Tieto luottokiellosta välitetään luotonantajille, jotka tilaavat tiedoistasi luottotietorekisteriotteen. Jos annat luvan, rekisteri välittää tiedon luottokiellosta myös luottotietoyhtiöille eli yrityksille, jotka tarjoavat luottotietopalveluja. Suositus on, että annat luvan tiedon välittämiseen. Näin mahdollisimman moni luotonantaja saa tiedon vapaaehtoisesta luottokiellostasi.

Vapaaehtoisen luottokiellon voi tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräajaksi. Luottokiellon syyksi valitaan yksi seuraavista:

  • Identiteettivarkauden riski
  • Oma taloudenhallinta
  • Muu syy

Luottokielto ei estä sinua saamasta luottoa, mutta luotonantajien on harkittava luoton myöntämistä tavallista tarkemmin. Luottokielto suojaa sinua esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilötietosi on varastettu ja joku yrittää hakea luottoa henkilötiedoillasi. Lisäksi luottokielto on työkalu oman talouden hallintaan.

Voit poistaa luottokiellon milloin tahansa.

Tutustu sanastoon

Linkit ohjautuvat sivustolle sanastot.suomi.fi ja avautuvat uuteen välilehteen.

positiivinen luottotietorekisteri

luottotietorekisteriote

luottokelpoisuuden arviointi

vapaaehtoinen luottokielto

Sivu on viimeksi päivitetty 17.3.2022