Yksityishenkilönä voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi

Jokainen yksityishenkilö näkee positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ainoastaan omien luottojensa ja antamiensa takausten tiedot. Jos haluat, että joku toinen henkilö asioi puolestasi positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, voit antaa hänelle siihen valtuuden.

Valtuus positiivisessa luottotietorekisterissä asioimiseen annetaan Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Vaikka olisit jo aiemmin valtuuttanut jonkun toisen asioimaan puolestasi esimerkiksi veroasioissa, on valtuutus kuitenkin tehtävä positiivista luottotietorekisteriä varten erikseen.

Mitä valtuudella voi tehdä?

Positiivisen luottotietorekisterin valtuus on nimeltään "Luottotietojen katselu ja vapaaehtoisen luottokiellon asettaminen". Tämän valtuuden saanut voi tehdä valtuuttajan puolesta seuraavia asioita:

  • katsella valtuuttajan luottojen, tämän antamien takausten sekä valtuuttajasta tilattujen luottotietorekisteriotteiden tietoja
  • tehdä vapaaehtoisen luottokiellon, muokata sitä tai poistaa sen
  • antaa tai peruuttaa suostumuksen siihen, välitetäänkö tieto luottokiellosta luottotietoyrityksille eli luottotietotoiminnan harjoittajille, jotka voivat luovuttaa tiedon edelleen luottotietolaissa säädettyihin tarkoituksiin
  • sallia tai estää heräteviestien lähettämisen luottotietorekisteriotteiden tilauksista.*

*Heräteviestit otetaan rekisterissä käyttöön syksyllä 2024.

Huomioithan, että voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioita puolestasi positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa vain tällä kyseisellä valtuudella. Jos olet jo antanut toiselle henkilölle valtuuden ennen 20.2.2024, sinun tulee antaa valtuus uudestaan. Aiemmin annetut valtuudet ovat olleet laajuudeltaan liian kapeita, joten ne joudutaan poistamaan eikä niillä voi asioida positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Näitä valtuuksia on voinut antaa syksystä 2023 alkaen.

Alle 18-vuotiaat eivät voi valtuuttaa muita asioimaan puolestaan, mutta alle 18-vuotiaan huoltajat voivat katsella alaikäisen luottojen tietoja rekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Myöskään edunvalvonnassa olevat eivät voi valtuuttaa toista henkilöä Suomi.fi-valtuuksien kautta.

Hoida valtuusasiat Suomi.fi:ssä

Näin valtuutat

Anna valtuus Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

  • Siirry Suomi.fi:hin ja tunnistaudu vahvasti Valtuudet-palveluun.
  • Anna valtuus "Luottotietojen katselu ja vapaaehtoisen luottokiellon asettaminen". Löydät valtuuden palvelusta hakemalla sitä sanahausta valtuuden nimellä.
    • Valtuus on voimassa siitä päivästä lähtien, jonka valitset alkamispäiväksi.
  • Valtuuden saanut voi nyt kirjautua positiivisen luottotietorekisterin sähköiseen asiointipalveluun ja asioida puolestasi valitsemalla Asioi toisen puolesta.

Valtuutta voi myös pyytää

Henkilö voi myös pyytää toiselta henkilöltä valtuutta asioida positiivisessa luottotietorekisterissä. Valtuus pyydetään Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Toisen puolesta asiointi onnistuu sen jälkeen, kun valtuuspyynnön saanut henkilö on hyväksynyt valtuuspyynnön Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Asioi lapsen puolesta

Huoltajana voit asioida positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa alle 18-vuotiaan lapsen puolesta ilman erillistä valtuutta. Huoltajana voit kirjautua positiivisen luottotietorekisterin sähköiseen asiointipalveluun vahvasti tunnistautumalla ja valita Asioi toisen puolesta.

Vapaaehtoista luottokieltoa ei voi tehdä alaikäisen puolesta sähköisessä asiointipalvelussa. Alaikäisen luottokiellon voi tehdä ainoastaan paperilomakkeella.

Lomake Vapaaehtoinen luottokielto alaikäiselle

Sähköisen asiointipalvelun käyttö

Positiivisen luottotietorekisterin sähköinen asiointipalvelu näyttää samalta ja toimii samalla tavalla riippumatta siitä, hoidatko palvelussa omia asioitasi vai asioitko toisen henkilön puolesta.

Jos tarvitset apua palvelun käyttöön, sähköisen asiointipalvelun käyttöohje opastaa palveluun kirjautumisessa, vapaaehtoisen luottokiellon hallinnoinnissa, luottotietorekisteriotteen ja annettujen takausten tulkitsemisessa sekä omien luottojen tietojen tarkastelussa.

Tutustu sähköisen asiointipalvelun käyttöohjeeseen

Sivu on viimeksi päivitetty 28.3.2024