Positiivisen luottotietorekisterin varmenteen käytössä noudatettavat menettelyt

Asiakkaalla on vastuu varmenteen käytöstä ja siitä, että sitä säilytetään huolellisesti. Jos varmenteen yksityinen avain katoaa tai joutuu sivullisen tietoon, siitä on ilmoitettava välittömästi Verohallinnolle.

Käytettävät termit

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä

  • positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettua luottotietotoiminnan harjoittajaa
  • 16 §:n mukaista ilmoitusvelvollista
  • 21 §:ssä tarkoitettua luotonantajaa tai muuta tiedonsaantiin oikeutettua elinkeinonharjoittajaa
  • 24 §:ssä tarkoitettua viranomaista.

Varmenteen avainparilla tarkoitetaan julkisen avaimen menetelmissä käytettäviä, toisiinsa liittyviä avaimia. Avaimista toinen on julkinen ja toinen yksityinen. Yksityinen avain on käyttäjän luoma, ja se on vain käyttäjän tiedossa. Yksityistä avainta ei saa koskaan luovuttaa kenellekään, ei myöskään Verohallinnolle.

Asiakkaan vastuut varmenteen käytössä

Asiakas saa positiivisen luottotietorekisterin rajapintojen käyttöä varten Verohallinnon myöntämän varmenteen, jolla tunnistetaan rajapinnalla operoiva organisaatio.

Asiakas sitoutuu säilyttämään varmennetta huolellisesti niin, ettei sitä saa tietoonsa kukaan, jolla ei ole oikeutta sen käyttöön. Varmenteella tunnistettu asiakas vastaa kaikista rajapinnan kautta tehdyistä operaatioista, esimerkiksi tietojen toimittamisesta, tilaamisesta ja noutamisesta varmenteen sulkemiseen saakka. Lisäksi asiakas vastaa tietojen tarkistamisen rajapinnan käytöstä ja siitä, että tietoja tarkistava saa vain ne tiedot, joihin sillä on oikeus.

Asiakas vastaa siitä, että varmenteen haltijalla on oikeus käyttää rajapintojen varmennetta. Valtuusasiakirjat on esitettävä pyydettäessä.

Jos asiakas tietää tai epäilee varmenteen yksityisen avaimen kadonneen tai joutuneen vääriin käsiin, asiakkaan on ilmoitettava asiasta välittömästi Verohallinnolle. Näin voidaan estää rajapintapalvelun oikeudeton käyttö. Jos asiakkaan varmenteen yksityinen avain katoaa tai joutuu sivullisen tietoon tai jos asiakas epäilee, että hänen varmenteensa yksityinen avain on vaarantunut, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi Verohallinnolle. Näin rajapintapalvelun oikeudeton käyttö voidaan estää. Varmenne on suljettava myös silloin, jos se on tarpeeton.

Varmenteen sulkemista pyydetään puhelimitse:

Virka-aikana (arkisin kello 9–16)
Positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalvelu: 029 497 570

Virka-ajan ulkopuolella
Vain varmenteiden kiireelliset sulkemiset: +358 9 427 34 834

Sivu on viimeksi päivitetty 21.9.2023