Positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto

Positiivisen luottotietorekisterin ensimmäinen käyttöönotto sisältää kolme vaihetta. Rekisterin toisesta käyttöönotosta (2025–2026) tiedotetaan tarkemmin vuoden 2024 aikana.

Ilmoittautuminen tietojen ilmoittajaksi ja tietoluvan hakeminen alkavat lokakuussa 2023

Luotonantajat ilmoittautuvat tietojen ilmoittajiksi ja hakevat tietolupaa 2.10.2023 alkaen. Asioida voi sähköisessä asiointipalvelussa, jossa ilmoittautumisen ja tietoluvan hakemisen lisäksi ylläpidetään yhteystietoja. Ilmoittautumisen ja tietoluvan hakemisen voi tehdä myös paperilomakkeella.

Ilmoittautuminen tietojen ilmoittajaksi päättyy 30.11.2023. Tämän jälkeen uusien ilmoitusvelvollisten on ilmoittauduttava Tulorekisteriyksikölle oma-aloitteisesti viimeistään kuukautta ennen sitä, kun ne alkavat ilmoittaa tietoja positiiviseen luottotietorekisteriin.

Tietoluvan hakemiselle ei ole laissa määräaikaa. Jos luotonantaja aikoo aloittaa luottotietorekisteriotteiden kyselyn 1.4.2024 alkaen, on tietolupaa kuitenkin hyvä hakea ajoissa, jotta Tulorekisteriyksikkö ehtii tehdä tietojen käyttöön vaaditun tietolupapäätöksen.

Tutustu tarkempiin ohjeisiin:

Olemassa oleva luottokanta ilmoitetaan rekisteriin helmi-maaliskuussa 2024

Tietojen ilmoittamisen rajapinnat avataan 1.2.2024. Tulorekisteriyksikkö kuitenkin suosittelee, että luotonantajat aloittavat tietojen ilmoittamisen rekisteriin vasta 5.2.2024 alkaen, jotta ilmoittajille saadaan varmistettua riittävä tuki.

Kukin ilmoitusvelvollinen voi itse määritellä aikataulun, jossa se ilmoittaa olemassa olevan luottokantansa rekisteriin. Ilmoittaminen kannattaa kuitenkin aloittaa mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki tiedot on ilmoitettu lain asettamaan takarajaan 31.3.2024 mennessä. Tulorekisteriyksikkö ei anna ilmoitusvelvollisille yksilöllistä aikataulua tietojen ilmoittamisen aloittamiseen.

Olemassa olevien luottojen lataamisen aloitus- ja lopetusilmoitus

Ilmoitusvelvollisia pyydetään täyttämään olemassa olevien luottojen lataamisen aloitusilmoitus, kun on tarkasti tiedossa päivämäärä, jolloin ilmoitusvelvollinen aikoo ilmoittaa olemassa olevat luotot rekisteriin. Lomakkeella pyydetään myös arvioimaan ilmoitettavien luottojen määrä sekä päivämäärä, jolloin koko luottokanta on saatu ilmoitettua. Jos esimerkiksi samassa konsernissa on useita ilmoitusvelvollisia, täytättehän aloitusilmoituksen jokaisen ilmoitusvelvollisen y-tunnuksella erikseen.

Aloitusilmoitus 

Ilmoitusvelvollisia pyydetään täyttämään olemassa olevien luottojen lataamisen lopetusilmoitus, kun kaikki olemassa olevat ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat luotot on saatu onnistuneesti ilmoitettua rekisteriin. Jos esimerkiksi samassa konsernissa on useita ilmoitusvelvollisia, täytättehän lopetusilmoituksen jokaisen ilmoitusvelvollisen y-tunnuksella erikseen.  

Lopetusilmoitus 

Tieto lataamisen aloituksesta ja lopetuksesta auttaa Tulorekisteriyksikköä seuraamaan tietojen ilmoittamista ja käyttöönoton etenemistä.

Tietojen ilmoittaminen

Olemassa olevan luottokannan ilmoittamiseen käytetään luoton tietojen ilmoittamisen rajapintoja. Ilmoittamiseen käytetään siis samoja rajapintoja kuin jatkuvassa ilmoittamisessa. Rajapintakuvaukset löytyvät positiivisen luottotietorekisterin verkkosivujen Dokumentaatio -sivulta, ja rajapintoja on mahdollista testata sidosryhmätestauksessa. Luoton tietojen tarkistaminen -rajapinnan avulla ilmoitusvelvollisen on mahdollista tarkastaa rekisteriin ilmoittamiensa tietojen oikeellisuus.

Olemassa olevat luotot ilmoitetaan rekisteriin "uusi luotto" -ilmoituksina. Kun ilmoitusvelvollinen on ilmoittanut luoton tiedot onnistuneesti rekisteriin, sen täytyy aloittaa tiedoissa tapahtuvien muutosten, kuten esimerkiksi maksutapahtumien, ilmoittaminen laissa määriteltyjen määräaikojen puitteissa.

Olemassa olevista luotoista ei ilmoiteta menneitä maksutapahtumia tai jo päättyneitä lyhennysvapaita. Jos luottoon liittyy ilmoittamisen hetkellä maksuviiveitä tai se on eräännytetty, ilmoittaa ilmoitusvelvollinen luoton ensin rekisteriin käyttämällä "uusi ilmoitus" -rajapintaa. Sen jälkeen tiedot maksuviiveestä tai eräännyttämisestä ilmoitetaan rekisteriin käyttämällä "maksuviive"-rajapintaa.

Ilmoitusvelvollinen voi itse suunnitella, haluaako se ilmoittaa kaikki luottonsa yhdellä kertaa vai jakaa luottokantaa pienempiin osiin. Tulorekisteriyksikkö suosittelee, että aineistoista muodostetaan mahdollisimman suuria (maksimimäärä 10 000 ilmoitusta). Tekniset suositukset löytyvät Sovelluskehittäjän yleisohjeesta.

Tutustu tarkempaan ohjeistukseen tietojen ilmoittamisesta.

Tukea tarjolla tietojen ilmoittajille arkisin virka-aikaan

Positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla julkaistaan sähköinen lomake, jolla tietojen ilmoittajat voivat pyytää apua ja nostaa esille tietojen ilmoittamiseen liittyviä virhehavaintoja. Tehostettua tukea tarjotaan 1.2.–31.3.2024, ja pyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti.

Tukea tarjotaan virka-aikaan maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.15.

Tietojen käyttö alkaa 1.4.2024

Tietojen luovuttaminen positiivisesta luottotietorekisteristä alkaa 1.4.2024. Silloin otetaan käyttöön seuraavat rekisterin toiminnot:

 • Luottotietorekisteriotteen jakelu luotonantajille
 • Sähköinen asiointipalvelu yksityishenkilöille
  • rekisteriin talletettujen luottojen tiedot ja tiedot henkilön antamista takauksista ja vierasvelkapanttauksista
  • henkilöstä tilatut luottotietorekisteriotteet
  • vapaaehtoinen luottokielto
 • Vapaaehtoista luottokieltoa koskevien tietojen jakelu luottotietoyhtiöille
 • Tietojen jakelu viranomaisille

Käyttöönoton valmiusarvioinnit ovat käynnissä

Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hanke seuraa valmiusarvioinneilla, kuinka valmiita sidosryhmät ovat ottamaan rekisteri käyttöön. Valmiusarvioinneista saadaan kokonaiskuva sidosryhmien käyttöönottovalmiudesta. Käyttöönoton valmiusarvioinnit alkoivat helmikuussa 2023. Valmiusarvioinnit tehdään

 • 12, 6, 2 kuukautta ja 1 kuukausi ennen tietojen ilmoittamisen alkamista 1.2.2024
 • 1 kuukausi ennen tietojen luovuttamisen alkamista 1.4.2024.

Hanke tekee käyttöönottojen aikana ja niiden jälkeen tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.  

Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2023