Usein kysyttyjä kysymyksiä tiedon käyttäjille

Pitääkö tietolupa hakea myös rajapintaa varten, vaikkei rajapinnan käyttöönoton ajankohdasta olekaan vielä tietoa?

A) Jos tiedon käyttäjä on jo toimittanut ilmoituksen tietolupaa varten (lomake 6100) turvasähköpostilla ja valinnut ilmoituksessa kanavaksi rajapinnan, joka otetaan käyttöön myöhemmin (mutta vuoden 2020 aikana), tiedon käyttäjän pitää lähettää varmennetilauksen siirtämisestä myöhemmäksi viesti sähköpostilaatikkoon "YHT_Tulorekisteri asiantuntijat".

 B) Jos tiedon käyttäjä ei ole vielä toimittanut ilmoitusta tietolupaa varten (lomake 6100), varmennetilauksen siirtämistä myöhemmäksi voi pyytää samalla, kun tiedon käyttäjä lähettää ilmoituksen tietolupaa varten turvasähköpostilla.

Pitääkö tietolupa olla voimassa ennen testausta?

Testaus ei edellytä tuotannon tietolupaa, vaan testauksen voi aloittaa sen jälkeen, kun on ilmoittanut asiasta testauksen aloitusilmoituksella (lomake 6115). Testauksen aloitusilmoituksen saat pyytämällä osoitteesta YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi.

Mitä tulorekisterin asiointikanavat ovat?

Sähköinen asiointipalvelu on selaimen kautta käytettävä palvelu, jonne kirjaudutaan osoitteessa tulorekisteri.fi. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Sähköisessä asiointipalvelussa voi esimerkiksi hakea tietoja.

Sähköisessä asiointipalvelussa on myös latauspalvelu, joka on yksisuuntainen palvelu. Latauspalvelussa voi tehdä aineistotilauksia, mutta sinne ei toimiteta tilattuja aineistoja. Tilatut aineistot toimitetaan rajapintaa pitkin tiedon käyttäjälle ja tilatut raportit toimitetaan pdf-muodossa sähköiseen asiointipalveluun.

Tekninen rajapinta on sähköinen yhteys kahden järjestelmän välillä. Rajapinnan kautta tietoa voi noutaa omaan esimerkiksi asiakasmaksujärjestelmään tulorekisteristä. Rajapinnan rakentaminen vaatii teknistä toteutusta, ja sen rakentamisesta tietää parhaiten järjestelmän toimittaja. Teknisen rajapinnan käyttö vaatii varmenteen.

Voiko tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjautua Katso-tunnisteella?

Tiedon käyttäjä ei voi kirjautua Katso-tunnisteella. Tiedon käyttäjä tunnistautuu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun käyttämällä henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia.

Voiko valtuuksia myöntää määräajaksi?

Kyllä, valtuudet myönnetään määräajaksi. Valtuus on lähtökohtaisesti voimassa 25 vuotta. Tiedon käyttäjän pääkäyttäjä voi ylläpitää ja poistaa valtuuksia tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Voiko samalla henkilöllä olla pääkäyttäjän rooli ja muu tiedon käyttäjän rooli?

Kyllä voi. Organisaatio nimeää itse pääkäyttäjät. Pääkäyttäjällä voi olla myös tiedon hakemiseen tarvittava tiedon käyttäjän rooli.

Saako tiedot hakea tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta ilman asiakkaan suostumusta, kun tietoa tarvitaan, vai pitääkö asiakkaalta pyytää suostumus tietojen hakemiseen?

Tulorekisterin tietoja saa käyttää vain tulorekisterilaissa säädettyihin tarkoituksiin. Tulonsaajalta ei tarvitse kysyä erikseen lupaa, kun tietoja haetaan tulorekisteristä näihin laissa säädettyihin tarkoituksiin.

Voiko kunta käyttää tulorekisteritietoja varhaiskasvatusmaksujen määrittämiseen?

Kyllä, tulorekisteritietoja voi käyttää varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämiseen.

Kuinka kauan tulorekisterin käyttölokitietoja säilytetään eli kuinka vanhoja käyttölokin tapahtumia on mahdollista hakea käyttölokiraporttiin (702)?

Käyttölokitietoja säilytetään 10 vuotta lokitapahtuman tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta.

Voiko kunta tai kuntayhtymä käyttää tulorekisterin tietoja harkinnan varaisen (täydentävä/ehkäisevä) toimeentulotuen päätöksissä?

Kyllä voi.

Yhtiö ei hyväksy henkilökohtaisten pankkitunnusten käyttämistä työasioissa. Miten voimme käyttää tulorekisteriä?

Tiedon käyttäjä voi hakea tulorekisteristä tietoja teknisen rajapinnan kautta suoraan omaan järjestelmään, jolloin henkilökohtaista tunnistautumista ei tarvita. Tekninen rajapinta vaatii järjestelmäkehitystä, josta voi kysyä oman järjestelmän toimittajalta.

Sähköistä asiointipalveluun voi tunnistautua henkilökohtaisten pankkitunnusten lisäksi mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Varmennekortteja ovat poliisin myöntämä sähköinen henkilökortti sekä Digi- ja väestötietoviraston myöntämä organisaatiokortti ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti.