Tietolupa

Tulorekisterin tietojen käyttäminen edellyttää voimassa olevaa tietolupaa. Jokaisen tulorekisteriä käyttävän organisaation pitää tehdä Tulorekisteriyksikölle ilmoitus tietolupaa varten.

Tietolupa pitää uusia syksyllä 2020, vaikka vanha tietolupa olisi vielä voimassa. Uusiminen on tarpeen, koska tulorekisteriin tehdään vuoden 2021 tietosisältömuutoksia ja lisätään etuustiedot.

Tietolupaprosessi vuonna 2020 tiedon käyttäjille

  • Touko-kesäkuun vaihde: Tiedon käyttäjien toimialat vahvistavat tietolupaa varten tarvittavat toimialaa koskevat tiedot.
  • 26.8.2020: Tiedon käyttäjien verkkoseminaari.
  • Elo-lokakuu: Tietolupamateriaalit postitetaan Tulorekisteriyksiköstä tiedon käyttäjille täytettäväksi.
  • Elo-lokakuu: Tiedon käyttäjät palauttavat ilmoituksen tietolupaa varten Tulorekisteriyksikölle turvasähköpostilla.
  • Syys-lokakuun vaihde: Tiedon käyttäjät tarkistavat tietoluvan. Jos tietoluvassa on virheitä tai puutteita, tiedon käyttäjät palauttavat tietoluvan Tulorekisteriyksikölle määräpäivään mennessä.
  • Loka-marraskuun vaihde: Tietolupa toimeenpannaan ja
    • rajapintaa käyttävät tiedon käyttäjät noutavat tai uusivat tarvittaessa varmenteen
    • sähköistä asiointipalvelua käyttävän tiedon käyttäjän pääkäyttäjät valtuuttavat oman organisaationsa henkilöstön asiointipalvelun käyttöön ennen vuodenvaihdetta.

Lisätietoa: YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi