Tietolupa

Tulorekisterin tietojen käyttäminen edellyttää voimassa olevaa tietolupaa. Jokaisen tulorekisteriä käyttävän organisaation pitää tehdä Tulorekisteriyksikölle ilmoitus tietolupaa varten.

Tietolupaprosessi vuonna 2020 tulorekisterin tiedon käyttäjäksi tuleville

  • 28.8. Tiedon käyttäjien verkkoseminaari
  • 29.8. - 2.9. Tietolupamateriaalit postitetaan Tulorekisteriyksiköstä tiedon käyttäjille täytettäväksi
  • 12.9. tai 18.9. mennessä tiedon käyttäjät palauttavat ilmoituksen tietolupaa varten Tulorekisteriyksikölle turvasähköpostilla.
  • Syys-lokakuun vaihde. Tiedon käyttäjät tarkistavat tietoluvan. Jos tietoluvassa on virheitä tai puutteita, tiedon käyttäjät palauttavat tietoluvan Tulorekisteriyksikölle määräpäivään mennessä.
  • 14. - 31.10. Tietolupa toimeenpannaan ja
    • rajapintaa käyttävät tiedon käyttäjät noutavat varmenteen 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun tietolupa on toimeenpantu
    • sähköistä asiointipalvelua käyttävän tiedon käyttäjän pääkäyttäjät valtuuttavat oman organisaationsa henkilöstön asiointipalvelun käyttöön ennen vuodenvaihdetta.

Lisätietoa: YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi