Tulorekisterin sidosryhmätestaus

Sidosryhmätestauksessa tiedon tuottajat testaavat tulorekisteriin ilmoittamista ja tiedon käyttäjät tiedon vastaanottamista sidosryhmätestausympäristössä. Tiedon tuottajan testauksessa varmistetaan, että esimerkiksi palkkaohjelmisto tai matkahallintajärjestelmä tuottaa vaatimusten mukaisia aineistoja tulorekisteriin. Palkkatietojen käyttäjien testaus keskittyy tilattujen palkkatietoaineistojen testaamiseen.

Sidosryhmätestaus jaetaan kahteen vaiheeseen

Ensimmäisessä vaiheessa 1.3.2018 alkaen testataan ensin tulorekisterin palkkatietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyviä teknisiä rajapintoja. Teknisten rajapintojen sidosryhmätestaukseen osallistuvat tulorekisterin teknisen rajapintayhteyden rakentavat palkkatietojen tuottajat kuten ohjelmistotalot ja yritykset sekä tulorekisterin tietoja vuonna 2019 käyttävät tahot Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK) sekä Työllisyysrahasto. Sähköisen asiointipalvelun latauspalvelu julkaistiin sidosryhmätestaukseen 14.5.2018. Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun testaaminen muiden toimintojen osalta alkoi 13.8.2018.

Toisessa sidosryhmätestauksen vaiheessa maaliskuusta 2019 lähtien testataan vuonna 2020 käyttöönotettavia palveluita eli etuustietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyviä palveluja sidosryhmien kanssa. Lisäksi palkkatietojen jakelun testaus jatkuu toisen vaiheen käyttäjien osalta. Etuuksien sidosryhmätestaussuunnitelma julkaistaan tammikuussa 2019.

Tulorekisterihanke muodostaa asiakasaineiston, jota sidosryhmät käyttävät testauksessa. Testiaineisto on muodostettu kuvitteellisista testiasiakkaista. Tulorekisterihankkeen muodostaman aineiston lisäksi sidosryhmät voivat käyttää testauksessa omia testiasiakkaitaan. Omien testiasiakkaiden käytöstä tulee ilmoittaa tulorekisterihankkeelle. Koska kyseessä on rakenteilla olevan järjestelmän testausympäristö, ei käytettävä testiaineisto saa olla tuotantodataa (EU:n tietosuoja-asetus, artiklat 25 ja 32).