Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ennakkoratkaisun hakeminen keskusverolautakunnalta

Keskusverolautakunta antaa asiakkaiden hakemuksesta tulo- ja arvonlisäverotusta koskevia ennakkoratkaisuja.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut

Ratkaisun antaminen edellyttää kuitenkin, että asia on periaatteellisesti merkittävä tai että siinä annettava päätös edistää verotuskäytännön yhtenäisyyttä. Myös hakijan esittämä muu painava syy voi olla ratkaisun antamisen perusteena. Hakemuksessa on hyvä tuoda esille edellä mainitut perusteet ratkaisun antamiselle.

Jos asia ei edellä kuvatulla tavalla ole periaatteellisesti merkittävä, voi asiaan hakea ennakkoratkaisua Verohallinnolta.

Keskusverolautakunta ei voi antaa asiaan päätöstä, jos asia on jo ratkaistu Verohallinnon antamalla päätöksellä tai sitä koskeva hakemus on vireillä Verohallinnossa. Keskusverolautakunta ei siis anna ratkaisua asiaan, johon Verohallinto on esimerkiksi antanut ennakkotiedon tai -ratkaisun tai asia on ollut esillä jo toimitetun verotuksen yhteydessä.

Ennakkoratkaisuhakemuksessa on ilmoitettava yksilöity kysymys ja esitettävä tarvittava selvitys asian ratkaisemiseksi. Hakemus voi koskea vain hakijan omaa verotusta. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava.

Keskusverolautakunnan yhteystiedot

Lähetä hakemus osoitteeseen:  

Keskusverolautakunta, PL 325, 00052 VERO (ei Verohallinnolle tarkoitettuja ennakkoratkaisuhakemuksia tähän osoitteeseen)

Keskusverolautakunnan aiemmin antamia ennakkoratkaisuja voi tilata osoitteesta KVL_ratkaisut(at)vero.fi.

Muissa keskusverolautakuntaa koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä Verohallinnon palvelunumeroihin.

Päätöksen maksullisuus ja muutoksenhaku

Keskusverolautakunnan antamat päätökset ovat maksullisia. Annetun ennakkoratkaisun maksu vaihtelee 980 eurosta 4200 euroon. Maksujen perusteista ja määristä säädetään Valtiovarainministeriön asetuksessa Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta.

Keskusverolautakunnan antamaan ennakkoratkaisuun haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen, jolla keskusverolautakunta on päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.6.2022