Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös välittäjän rekisteröinnistä maahantuotavien tavaroiden etämyyntiä koskevaan erityisjärjestelmään

Antopäivä
7.5.2021
Diaarinumero
VH/2130/00.01.00/2021
Voimassaolo
12.5.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 134 a §:n 2 momentin sellaisena kuin se on laissa 505/2014, nojalla päättänyt:

1 §

Tunnistetiedot

Välittäjän on ilmoitettava nimensä ja arvonlisäverotunnisteensa.

2 §

Liiketoimipaikka

Välittäjän on ilmoitettava jäsenvaltio, jossa hänellä on liiketoimipaikkansa, tai, jollei toimipaikkaa ole yhteisössä, jäsenvaltio, jossa välittäjällä on kiinteä toimipaikka ja jossa se ilmoittaa käyttävänsä tuontijärjestelmää edustamiensa verovelvollisten puolesta.

3 §

Apu- ja rinnakkaistoiminimet

Välittäjän on ilmoitettava apu- ja rinnakkaistoiminimensä, jos välittäjä käyttää erityisjärjestelmässä muuta toiminimeä kuin virallista toiminimeään.

4 §

Postiosoite

Välittäjän on ilmoitettava postiosoitteensa.

5 §

Yhteyshenkilö

Välittäjän on ilmoitettava yhteyshenkilön nimi.

6 §

Puhelinnumero

Välittäjän on ilmoitettava puhelinnumeronsa.

7 §

Sähköpostiosoite

Välittäjän on ilmoitettava sähköpostiosoitteensa.

8 §

Pankkiyhteystiedot

Välittäjän on ilmoitettava tilinumeronsa IBAN-muodossa tai muut vastaavat pankkitilitiedot muussa vastaavassa muodossa sekä pankin BIC-tunnus.

9 §

Toiminta

Välittäjän on annettava selvitys toiminnasta, jonka vuoksi hän hakeutuu välittäjänä tuontijärjestelmään.

10 §

Erityisjärjestelmän aiempi käyttö

Välittäjän on ilmoitettava käyttääkö hän nykyisin tai onko hän käyttänyt aiemmin erityisjärjestelmää. Jos hän käyttää tai on käyttänyt aiemmin erityisjärjestelmää, välittäjän on ilmoitettava tunnistamisjäsenvaltio ja tunniste.

11 §

Tunnistamisjäsenvaltion vaihtaminen

Välittäjän on ilmoitettava, haluaako hän jatkaa nykyisen järjestelmän käyttöä ja vaihtaa tunnistamisjäsenvaltioksi Suomen. Jos välittäjä haluaa vaihtaa tunnistamisvaltioksi Suomen, hänen on ilmoitettava nykyinen tunnistamisjäsenvaltio ja nykyinen tunniste.

12 §

Kiinteä toimipaikka muussa yhteisön jäsenvaltiossa

Välittäjän on ilmoitettava, onko hänellä kiinteitä toimipaikkoja muissa yhteisön jäsenvaltiossa. Jos välittäjällä on kiinteitä toimipaikkoja, hänen on ilmoitettava, onko toimipaikalla arvonlisäverotunniste ja jos on, hänen on ilmoitettava arvonlisäverotunniste, tunnisteen myöntänyt maa, toimipaikan nimi ja osoite. Jos arvonlisäverotunnistetta ei ole, välittäjän on ilmoitettava verorekisterinumero, numeron myöntänyt maa, toimipaikan nimi ja osoite.

13 §

Arvonlisäverotunnisteet muissa yhteisön jäsenvaltioissa

Välittäjän on ilmoitettava ne yhteisön jäsenvaltiot, joissa hänelle on myönnetty arvonlisäverotunniste sekä kyseinen arvonlisäverotunniste.

14 §

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on tehtävä sähköisesti.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen ilmoitus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

15 §

Ilmoituksen allekirjoittaminen

Ilmoitus on allekirjoitettava.

Sähköinen ilmoitus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

16 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2021.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2021

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2021