Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös sähköisestä menettelystä ja varmentamisesta tulotietojärjestelmässä

Antopäivä
3.12.2018
Diaarinumero
VH/1918/00.01.02/2018
Voimassaolo
1.1.2019 - Toistaiseksi

Verohallinto on tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 11 §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Sähköisen ilmoituksen antaminen

Tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 11 §:n mukaisesti sähköisesti annettavat ilmoitukset on annettava Verohallinnon Tulorekisteriyksikön tarjoamassa verkkopalvelussa tai tämän määräyksen 3 §:ssä tarkoitetun teknisen yhteyden välityksellä.

2 §

Sähköinen varmentaminen verkkopalvelussa

Suorituksen maksaja varmennetaan 1 §:ssä tarkoitetussa verkkopalvelussa käyttämällä hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 3 §:n 4 kohdan mukaista tunnistuspalvelua, joka on tässä verkkopalvelussa käytössä.

Ilmoitus voidaan allekirjoittaa 1 momentin lisäksi myös sellaisella 1 §:ssä tarkoitetussa verkkopalvelussa käytössä olevalla luotettavalla menettelyllä, jolla voidaan varmentaa suorituksen maksajan antama valtuutus toimia puolestaan.

3 §

Ilmoituksen antaminen ja varmentaminen muutoin

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö voi ottaa 1 §:stä poiketen vastaan ilmoituksia myös tietoturvallisen teknisen yhteyden välityksellä.

Yhteyden käyttämisen edellytyksenä on, että suorituksen maksaja on valtuuttanut ilmoituksia välittävän tahon välittämään ilmoitukset suorituksen maksajan puolesta. Ilmoituksia välittävän tahon täytyy käyttää Verohallinnon Tulorekisteriyksikön liikkeelle laskemaa varmennetta sekä huolehtia siitä, että välitettävät ilmoitukset ovat eheitä, muuttumattomia ja alkuperäisiä sekä suorituksen maksajan tahdon mukaisia.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2018

Pääjohtaja Markku Heikura

Erityisasiantuntija Taito von Konow

Sivu on viimeksi päivitetty 3.12.2018