Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös verokauden veroa koskevan korjatun tiedon muodostamisesta

Antopäivä
20.11.2018
Diaarinumero
VH/2070/00.01.00/2018
Voimassaolo
1.1.2019 - Toistaiseksi

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 
25 a §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 56/2018, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala


Tätä päätöstä sovelletaan korjatun tiedon muodostamiseen tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suorituksia ja muuna kuin rahana annettuja etuja koskevien tietojen korjaamisen perusteella.

2 §

Korjatun tiedon muodostaminen


Verohallinto muodostaa Tulorekisteriyksikölle annettujen tietojen korjaamisen perusteella verokaudelta veroa koskevan korjatun tiedon siltä verokaudelta, johon korjaus kohdistuu.

Jos 1 momentissa tarkoitettu korjatun tiedon muodostaminen johtaa negatiiviseen veron määrään, Verohallinto kohdistaa korjatun tiedon ensisijaisesti niille kyseistä verokautta aikaisemmille verokausille, joilta verovelvollisella on saman verolajin maksettavaa veroa.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2019 alkavalta verokaudelta annettavien tietojen korjaamiseen.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2018

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2018