Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Verohallinnon päätös verokauden veroa koskevan korjatun tiedon muodostamisesta

Antopäivä
22.12.2020
Diaarinumero
VH/7617/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 25 a §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 56/2018, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan korjatun tiedon muodostamiseen tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suorituksia ja muuna kuin rahana annettuja etuja, 6 §:n 4 momentissa tarkoitettua tietoa sekä 6 §:n 5 momentissa tarkoitettuja suorituksia koskevien tietojen korjaamisen perusteella.

2 §

Korjatun tiedon muodostaminen

Verohallinto muodostaa Tulorekisteriyksikölle annettujen tietojen korjaamisen perusteella verokaudelta veroa koskevan korjatun tiedon siltä verokaudelta, johon korjaus kohdistuu.

Jos 1 momentissa tarkoitettu korjatun tiedon muodostaminen johtaa negatiiviseen veron määrään, Verohallinto kohdistaa korjatun tiedon ensisijaisesti niille kyseistä verokautta aikaisemmille verokausille, joilta verovelvollisella on saman verolajin maksettavaa veroa.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös verokauden veroa koskevan korjatun tiedon muodostamisesta (930/2018).

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran veroa koskevan korjatun tiedon muodostamiseen 1.1.2021 alkavalta verokaudelta annettavien tietojen korjaamisen perusteella. Korjatun tiedon muodostamiseen aikaisempien verokausien tietojen korjaamisen perusteella sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

Helsingissä 22 päivänä joulu 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 23.12.2020