Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista

Antopäivä
21.2.2020
Diaarinumero
VH/1344/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.3.2020 - Toistaiseksi

Verohallinto on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 9 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 838/2017 nojalla vahvistanut:

1 §

Maaliskuun 1 päivästä 2020 lukien käytettävät sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuotujen seuraavien tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintojen painotetut keskiarvot eli verotusarvot ovat seuraavat:

Savukkeet 431,84 €/1000 kpl
Sikarit 715,37 €/1000 kpl
Pikkusikarit 657,83 €/1000 kpl
Piippu- ja savuketupakka 477,58 €/kg
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 296,48 €/kg
Savukepaperi vähittäismyyntimuodossa 38,35 €/1000 kpl


2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1.3.2020

 

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2020.

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Soili Sinisalo