Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta

Antopäivä
7.5.2020
Diaarinumero
VH/3024/00.01.00/2020
Voimassaolo
7.5.2020 - Toistaiseksi

Verohallinto on veronkantolain (11/2018) 40 §:n sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 12 §:n, sellaisena kuin se on laissa 51/2017, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan Verohallinnon kantamien verojen koronlaskennassa valmisteverotuslaissa (182/2010) ja autoverolaissa (1482/1994) tarkoitettuja veroja lukuun ottamatta.

2 §

Viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko

Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 a §:ssä tarkoitetut viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko sekä 5 e §:ssä tarkoitettu viivästyskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

3 §

Hyvityskorko

Veronkantolain 37 §:ssä tarkoitettu hyvityskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä toukokuuta 2020.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta (1011/2019).

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 7.5.2020