Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta

Antopäivä
15.12.2023
Diaarinumero
VH/7218/00.01.00/2023
Voimassaolo
1.1.2024 - Toistaiseksi

Verohallinto on veronkantolain (11/2018) 40 §:n sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 12 §:n, sellaisena kuin se on laissa 51/2017, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan Verohallinnon kantamien verojen koronlaskennassa.

2 §

Viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko

Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa tarkoitettu viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

3 §

Hyvityskorko

Veronkantolain 37 §:ssä tarkoitettu hyvityskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta (3/2021).

 

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2023


pääjohtaja Markku Heikura

ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2023