Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös öljysuojamaksun kantamisesta unionin ulkopuolelta tuotavasta öljystä

Antopäivä
21.12.2016
Diaarinumero
A203/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 7 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1191/2016, nojalla määrännyt:

1 §

Unionin ulkopuolelta Suomeen tuotavasta tai Suomen kautta kuljetettavasta tullitariffin nimekkeisiin 27.07, 27.09 ja 27.10 kuuluvista tuotteista tulee antaa ilmoitus Verohallinnolle öljysuojamaksun kantamista varten. Ilmoitusvelvollinen on se, joka antaa joko itse tai edustajansa välityksellä ensimmäisen öljytuotteita koskevan tulli-ilmoituksen niiden saavuttua Suomeen.

2 §

Ilmoitus on annettava tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella (öljysuojamaksuilmoitus). Ilmoitus on toimitettava Verohallinnolle osoitteella Verohallinto/valmisteverotus, PL 20, 00052 Vero tai sähköisesti Verohallinnon valmisteveropalvelussa.

3 §

Öljysuojamaksun maksumenettelystä, ilmoitusvelvollisuudesta, määräämisestä, suorittamisesta ja maksuunpanosta on voimassa, mitä valmisteverotuslaissa (182/2010) säädetään rekisteröidystä vastaanottajasta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

 

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016


Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava veroasiantuntija Päivi TaipalusSivu on viimeksi päivitetty 22.12.2016