Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös rekisteröityjen asiamiesten velvollisuudesta antaa autoveroilmoitus konekielisesti

Antopäivä
21.12.2016
Diaarinumero
A202/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on autoverolain (1482/1994) 39 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1192/2016, nojalla määrännyt:

1 §

Tietojen ilmoittaminen ja tiedonantotapa

Autoverolain 39 §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisteröidyn asiamiehen tulee antaa autoveroilmoitus ajoneuvosta Verohallinnolle konekielisessä xml-muodossa erillisessä päätöksessä vahvistettujen, autoverolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettujen jaksojen mukaisesti.

2 §

Ajoneuvon pakolliset tiedot konekielisessä verotussanomassa

Konekielisesti annettavan veroilmoituksen tulee noudattaa voimassa olevan verotussanomien tietosisältödokumentin mukaisia pituuksia ja muotoja ja käytettävien koodien tulee olla voimassaolevan koodiston mukaisia. Verohallinto julkaisee sanomien tietosisältödokumentit ja koodistot internetsivuilla www.vero.fi.

Ajoneuvolle tulee ilmoittaa Mahti-järjestelmän ajoneuvotunniste. Ajoneuvotunnistetta valittaessa tulee huomioida myös verotettavan ajoneuvon varusteet. Mikäli ajoneuvotunnistetta ei ole Mahti-järjestelmässä, veroilmoitus annetaan ajoneuvokohtaisilla tiedoilla.

Verotettavasta käytetystä ajoneuvosta ilmoitetaan veroilmoitussanomassa aina ajoneuvon ajokilometrit pyöristettynä seuraavaan tuhanteen kilometriin ja ajokilometrien selite, joka voi olla mittarilukema tai asiakkaan ilmoitus.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Päätöstä sovelletaan, kun ilmoitetaan verotettavaksi ajoneuvo, joka rekisteröidään tai otetaan käyttöön 1.1.2017 tai sen jälkeen.

 

Helsingissä  21 päivänä joulukuuta 2016


Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava veroasiantuntija Päivi TaipalusSivu on viimeksi päivitetty 22.12.2016