Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta

Antopäivä
20.11.2020
Diaarinumero
A213/200/2017
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on veronkantolain (11/2018) 48 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteistöveroa koskevat ajalla 1.1.2022 - 31.12.2024 vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa.  Ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava Verohallintoon viimeistään 19 päivänä marraskuuta 2021.

Kunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, koskeeko ratkaisuvallan pidättäminen kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia. Vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvalta sillä viranomaisella, joka ratkaisee kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen.

Kunnan ilmoitus lähetetään postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto,

Verotusyksikkö, Ohjausyksikkö, PL 325, 00052 VERO tai sähköpostitse verohallinto@vero.fi

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Kari Aaltonen

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2020