Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta

Antopäivä
16.11.2023
Diaarinumero
VH/3157/00.01.00/2023
Voimassaolo
1.1.2024 - Toistaiseksi

Verohallinto on veronkantolain (11/2018) 48 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteistöveroa koskevat ajalla 1.1.2025 - 31.12.2027 vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa.  Ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava Verohallintoon viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2024.

Kunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, koskeeko ratkaisuvallan pidättäminen kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia. Vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvalta sillä viranomaisella, joka ratkaisee kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen.

Kunnan ilmoitus lähetetään postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Verotusyksikkö, Ohjausyksikkö, PL 325, 00052 VERO tai sähköpostitse verohallinto@vero.fi

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.


Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2023

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Lauri Luukkonen

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2023