Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta

Antopäivä
1.11.2017
Diaarinumero
A184/200/2014
Voimassaolo
1.12.2017 - Toistaiseksi

Verohallinto on veronkantolain (769/2016) 51 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteistöveroa koskevat ajalla 1.1.2019 - 31.12.2021 vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa.  Ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava Verohallintoon viimeistään 20 päivänä marraskuuta 2018.

Kunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, koskeeko ratkaisuvallan pidättäminen kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia. Vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvalta sillä viranomaisella, joka ratkaisee kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen.

Kunnan ilmoitus lähetetään postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Veronkantoyksikkö, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö, PL 325, 00052 VERO tai sähköpostitse verohallinto@vero.fi.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2017.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2017.

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja Arto Pirinen

Johtava asiantuntija Kari Aaltonen                 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.11.2017