Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Antopäivä
14.11.2008
Diaarinumero
1826/33/2008
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallitus on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2008 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:

Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä (pdf)