Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
27.9.2016
Diaarinumero
A121/200/2016
Voimassaolo
- 31.12.2016

Verohallinto muuttaa yleisestä tiedonantovelvollisuudesta antamansa päätöksen (1591/2015) 13 §:n 1 momentin seuraavasti:

13 §

Puukaupat

Puun ostajan tai ennakonpidätysvelvollisen välittäjän on annettava tiedot puun myyjästä ja kauppahinnasta, jos myyjä metsän omistajana luovuttaa puun ostajalle tai välittäjälle pysty-, hankinta- tai käteiskaupalla puuta, josta saatu tulo verotetaan myyjällä tuloverolain 43 §:n 1 momentissa (1155/2005) tarkoitettuna metsätalouden pääomatulona. Vastaava ilmoitusvelvollisuus koskee myös pankkia silloin, kun pankki maksaa metsänomistajalta ostamansa ja puun ostajan hyväksymän puunmyyntisaatavan kauppahintasuorituksia metsänomistajalle.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2016. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 annettaviin tietoihin.

 

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2016

 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Mia Keskinen

 Sivu on viimeksi päivitetty 27.9.2016