Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallituksen päätös yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksen päättymisajankohdiksi

Antopäivä
21.12.1998
Diaarinumero
4144/39/98
Voimassaolo
1.1.1999 - 31.12.2016

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 49 §:n nojalla määrännyt:

1 §

Tuloverolain 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Jos samana kalenterivuonna päättyy useita tilikausia, verotuksen päättymisajankohta lasketaan viimeksi päättyneen tilikauden mukaan.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1.1.1999. Päätöksellä kumotaan Verohallituksen 8 päivänä huhtikuuta 1997 antama päätös (345/1997).

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1998

Pääjohtaja Jukka Tammi
Ylitarkastaja Marja Liisa Manner