Verohallituksen päätös vuoden 2005 kiinteistöverotuksen päättymisestä

Antopäivä
23.8.2005
Diaarinumero
1024/35/2005
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2005Verohallitus on 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/92) 22 §:n  2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 912/2001, päättänyt:

  1 §

Kiinteistöverotus vuodelta 2005 päättyy 15. päivänä syyskuuta 2005.

  2 §

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä elokuuta 2005.


Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2005


Pääjohtaja        Jukka Tammi
Ylitarkastaja     Eila Närhi