Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
16.2.2011
Diaarinumero
140/38/2011
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 16 helmikuuta 2011


Verohallinto lisää ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 20 päivänä joulukuuta 2010 antamaansa päätökseen (1238/2010) uuden 15a §:n seuraavasti:

15a §

Pääomanpalautuksia koskevan ilmoittamisvelvollisuuden rajoittaminen

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ei tarvitse ilmoittaa pääomanpalautusta, johon sovelletaan tuloverolain säännöksiä omaisuuden luovutuksesta saadun voiton verotuksesta, jos verovuonna saatujen tällaisten pääomanpalautusten ja muiden tuloverolain 48 §:n 6 momentin mukaan huomioon otettavien omaisuuden luovutushintojen määrä on yhteensä enintään 1 000 euroa. 


Voimaantulo

Päätös tulee voimaan 23 helmikuuta 2011.


Helsingissä 16  helmikuuta 2011

 


Pääjohtaja   Mirjami Laitinen


Johtava lakimies  Matti Merisalo


Sivu on viimeksi päivitetty 18.2.2011