Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa

Antopäivä
6.11.2006
Diaarinumero
1476/32/2006
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2006


Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 93 §:n 2 momentin nojalla määrännyt, että asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä vähennys lasketaan, silloin kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa, seuraavasti:

1 §

Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaan omistamaansa tai hallitsemaansa kulkuneuvoa vähennyksen määrät ovat:

auto 0,22 euroa kilometriltä
moottoripyörä 0,14 euroa kilometriltä
mopo 0,07 euroa kilometriltä
polkupyörä 75,00 euroa vuodessa

2 §

Verovelvollisen käyttäessä edellä mainittuun matkaansa työnantajan omistamaa tai hallitsemaa autoa vähennyksen määrä on 0,18 euroa kilometriltä.

3 §

Verovelvollisen käyttäessä edellä mainittuun matkaansa muuta kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua kulkuneuvoa vähennys myönnetään kustannuksista esitetyn luotettavan selvityksen perusteella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2006.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2006

Pääjohtaja Jukka Tammi
Ylitarkastaja Markku MertalaSivu on viimeksi päivitetty 7.11.2006