Voimassa olevat verosopimukset

Antopäivä
31.5.2019
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verosopimukset ovat Valtion säädöstietopankissa (Finlex).

Jos verosopimuksiin on tehty muutoksia, ne on mainittu kunkin maan voimassa olevan verosopimuksen alapuolella. Muutokset on otettava huomioon, kun verosopimusta sovelletaan. Muutokset voivat koskea esimerkiksi valtion verotusoikeutta tai lähdeveroprosentteja.

Valtiovarainministeriön sivuilla on nähtävissä ajankohtainen verosopimustilanne, myös neuvoteltavana olevat verosopimukset.

Monenvälisen yleissopimuksen vaikutus verosopimuksiin

Eduskunta on 13.2.2019 hyväksynyt vuonna 2016 tehdyn monenvälisen yleissopimuksen, jolla toteutetaan verosopimuksiin liittyvät toimenpiteet veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi. Yleissopimus mahdollistaa lukuisten kahdenvälisten verosopimusten mukauttamisen yhdellä monenvälisellä sopimuksella ilman jokaisen verosopimuksen erillistä muuttamista. Suomen yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä tekemät varaumat ja antamat ilmoitukset sekä yleissopimuksen sopimusteksti ilmenevät valtioneuvoston 25.4.2019 antamasta asetuksesta.

Yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan 1.6.2019. Yleissopimusta aletaan kuitenkin soveltaa vasta sen jälkeen, kun se on tullut molempien kahdenvälisen verosopimuksen osapuolien osalta voimaan. Säädöskokoelman sopimussarjassa julkaistaan jokaisen Suomen verosopimuskumppanin osalta valtiovarainministeriön ilmoitus, jolla annetaan tieto yleissopimuksen voimaantulosta tässä toisessa valtiossa tai muulla lainkäyttöalueella. Ilmoitukset on mainittu kunkin voimassa olevan verosopimuksen ja siihen mahdollisesti tehtyjen muutosten alapuolella.

Yleissopimuksen avulla Suomen verosopimusverkoston osaksi otetaan yleissopimuksen ns. minimistandardit, joita ovat verosopimuksen tarkoitusta käsittelevä verosopimusten johdantokappale, verosopimusten väärinkäytön estämistä koskeva yleinen määräys, keskinäistä sopimusmenettelyä koskevat uudistetut määräykset ja siirtohinnoittelun vastaoikaisua koskeva määräys. Lisäksi Suomi soveltaa yleissopimuksen välimiesmenettelyä koskevaa osaa. Muiden määräysten osalta Suomi on tehnyt varaumat olla soveltamatta yleissopimuksen määräyksiä. Jos Suomi tai yleissopimuksen toinen osapuoli tekee varauman olla soveltamatta yleissopimuksen määräyksiä verosopimuksiinsa, kahdenvälinen verosopimus ei näiltä osin muutu. Tällöin myöskään Suomi ei omalta osaltaan sovella yleissopimuksen määräystä kahdenvälisen verosopimuksen sijaan.

Verosopimuksia sovellettaessa tulee ottaa huomioon alkuperäinen verosopimus, sen muutospöytäkirjat, monenvälinen yleissopimus sekä verosopimusosapuolten yleissopimukseen tekemät varaumat ja ilmoitukset. Finlex-tietopalvelussa tullaan jatkossa julkaisemaan kaikkien verosopimusten ajantasaisversiot. Lisäksi niiden verosopimusten osalta, joiden rinnalla yleissopimus tulee sovellettavaksi, tietopalveluun sisällytetään koonnos, jossa yhdessä asiakirjassa esitetään kyseisen verosopimuksen kannalta merkitykselliset yleissopimuksen määräykset. Tieto ajantasaisversioista ja yleissopimuksen määräykset huomioon ottavista koonnoksista lisätään kunkin verosopimuksen alapuolelle sitä mukaa kuin niitä julkaistaan. Ajantasaisversioiden ja koonnosten tarkoituksena on helpottaa useammasta sopimuksesta muodostuvan kokonaisuuden ymmärtämistä, mutta vain itse sopimustekstit ovat oikeudellisesti todistusvoimaisia.

Tuloverotusta koskevat verosopimukset

OECD-valtiot: Muut valtiot:

Alankomaat 84/1997
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 31/2019

Amerikan yhdysvallat 2/1991
- muutos 3/2008

Australia 91/2007
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 32/2019

Belgia 66/1978
- muutos 54/1997
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 63/2019

Espanja 32/2018
- kumottu 67/1968
- muutos 39/1974
- muutos 109/1991

Irlanti 88/1993
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 34/2019

Islanti 26/1997
- muutos 95/1997
- muutos 127/2008

Iso-Britannia 2/1970
- muutos 31/1974
- muutos 26/1981
- muutos 8/1987
- muutos 2/1992
- muutos 63/1997
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 47/2019

Israel 90/1998
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 35/2019

Italia 55/1983

Itävalta 18/2001
- muutos 95/2011
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 36/2019

Japani 43/1972
- muutos 111/1991
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 37/2019

Kanada 2/2007
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 83/2019

Korean tasavalta 75/1981

Kreikka 58/1981

Luxemburg 18/1983
- muutos 60/1992
- muutos 62/2010
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 39/2019

Meksiko 65/1998

Norja 26/1997
- muutos 95/1997
- muutos 127/2008

Portugali (ei voimassa olevaa verosopimusta)
- kumottu 27/1971

Puola 21/2010
(kumottu 26/1979
- muutos 13/1995)
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 41/2019

Ranska 8/1972
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 42/2019

Ruotsi 26/1997
- muutos 95/1997
- muutos 127/2008

Saksa 86/2017
- kumottu 18/1982

Slovakia 28/2000
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 45/2019

Slovenia 70/2004
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 46/2019

Sveitsi 90/1993
- muutos 92/2006
- muutos 122/2010

Tanska ja Färsaaret 26/1997
- muutos 95/1997
- muutos 127/08

Tsekki 80/1995

Turkki 49/2012
(kumottu 61/1988)

Unkari 51/1981

Viro 96/1993

Arabiemiraattien liitto 90/1997
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 62/2019

Argentiina 85/1996

Armenia 120/2007

Azerbaidžan 94/2006

Barbados 79/1992

Bosnia-Hertsegovina
(ks. Jugoslavia)

Brasilia 92/1997

Bulgaria 11/1986

Egypti 12/1966
- muutos 56/1976

Etelä-Afrikka 78/1995

Filippiinit 60/1981

Georgia 76/2008
-Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 33/2019

Hongkong 79/2018

Indonesia 4/1989

Intia 58/2010
(kumottu 59/1984
- muutos 106/99)
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 64/2019

Jugoslavia 60/19871)
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 43/2019

Kazakstan 85/2010

Kiina 104/2010
(kumottu 62/1987
- muutos 38/1998)

Kirgistan 14/2004

Kosovo (ks. Jugoslavia)

Kroatia (ks. Jugoslavia)

Kypros 40/2013

Latvia 92/1993
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 84/2019

Liettua 94/1993
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 38/2019

Makedonia 23/2002

Malesia 16/1986

Malta 82/2001
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 40/2019

Marokko 18/2013
(kumottu 8/1980)

Moldova 92/2008

Montenegro (ks. Jugoslavia)

Pakistan 15/1996

Romania 7/2000

Sambia 28/1985

Serbia (ks. Jugoslavia)

Singapore 115/2002
- muutos 41/2010
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 44/2019

Sri Lanka 28/2018
- kumottu 20/1984

Tadzikistan 72/2013

Tansania 70/1978

Thaimaa 28/1986

Turkmenistan 12/2017

Ukraina 82/1995
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 65/2019

Uruguay 16/2013

Uusi Seelanti 49/1984
- muutos 16/1988
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 48/2019

Uzbekistan 10/1999
-muutos 43/2016

Valko-Venäjä 84/2008

Venäjä 110/2002
- Valtiovarainministeriön ilmoitus monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta 66/2019

Vietnam 112/2002

Tietojenvaihtosopimus + suppea verosopimus

Alankomaiden Antillit 63/2011

Aruba 65/2011

Bermuda 87/2009

Brittiläiset Neitsytsaaret 59/2011

Caymansaaret 34/2010

Guernsey 21/2009

- muutos 84/2009

Jersey 78/2009

Mansaari 74/2008

Perintö- ja lahjaverotusta koskevat verosopimukset

Alankomaat 48/1955

Amerikan yhdysvallat 18/1952

Islanti 83/1992

  - muutos 103/1993

Norja 83/1992

  - muutos 103/1993

  - Norjan osalta voimassaolo päättyi 22.8.2014

Ranska 26/1959

Ruotsi 83/1992

  - muutos 103/1993

  - Ruotsin osalta voimassaolo päättyi 24.8.2007.

Sveitsi 9/1957

Tanska 83/1992

  - muutos 103/1993

  - Sopimus ei koske Färsaaria ja Grönlantia.

1) Suomen ja entisen Jugoslavian verosopimusta (SopS 60/1987) sovelletaan Suomen ja Kroatian, Suomen ja Bosnia-Hertsegovinan, Suomen ja Montenegron ja Suomen ja Kosovon, Suomen ja Serbian välisissä suhteissa. Ulkoasiainministeriön ilmoitus 17.5.1995, SopS 70/2001, SopS 75/2005 ja SopS  9/2016. Ulkoasiainministeriön ilmoitukset 18.4.2007, 31.1.2012 ja 2.2.2016.

Maatunnusluettelo

Alankomaat NL
Amerikan Yhdysvallat US
Arabiemiraatit AE
Argentiina AR
Armenia AM
Australia AU
Azerbaidzhan AZ
Barbados BB
Belgia BE
Bosnia-Herzegovina BA
Brasilia BR
Bulgaria BG
Kypros CY
Egypti EG
Espanja ES
Etelä-Afrikka ZA
Filippiinit PH
Georgia GE
Indonesia ID
Intia IN
Irlanti IE
Islanti IS
Iso-Britannia GB
Israel IL
Italia IT
Itävalta AT
Japani JP
Kazakstan KZ
Kanada CA
Kiina CN
Kirgistan KG
Korean tasavalta KR
Kosovo XK*
Kreikka GR
Kroatia HR
Kypros CY
Latvia LV
Liettua LT
Luxemburg LU

 Makedonia MK
Malesia MY
Malta MT
Marokko MA
Meksiko MX
Moldova MD
Montenegro ME
Norja NO
Pakistan PK
Portugali PT                                 
Puola PL
Ranska FR
Romania RO
Ruotsi SE
Saksa DE
Sambia ZM
Serbia RS
Singapore SG
Slovakia SK
Slovenia SI
Sri Lanka LK
Suomi FI
Sveitsi CH
Tadzhikistan TJ
Tansania TZ
Tanska (myös Färsaaret) DK
Thaimaa TH
Tsekki CZ
Turkki TR
Ukraina UA
Unkari HU
Uruguay UY
Uusi Seelanti NZ
Uzbekistan UZ
Valko-Venäjä BY
Venäjä RU
Vietnam VN
Viro EE

 * Kosovolla ei ole maatunnusta ISO:n maakoodistandardissa. Kosovosta käytetään tilapäistä koodia XK, kunnes sen ISO-maakoodi vahvistetaan.