Huijausviestejä liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää.

Sairaan lapsen hoitoetu

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen

Vuodesta 2000 alkaen on verovapaaksi säädetty myös etu työnantajan järjestämästä sairaan lapsen hoidosta. Tuloverolain (TVL) 69.3 §:n mukaan veronalaista tuloa ei synny työnantajan tilapäisesti järjestämästä sairaan lapsen hoidosta ajalta, jona työntekijällä olisi oikeus hoitovapaaseen täysin palkkaeduin. Tilapäisenä pidetään saman sairaustapauksen johdosta enintään neljän päivän pituista hoitojaksoa. Etu on verovapaa, vaikka se annettaisi vain avainhenkilöille.

Jos työnantaja järjestää sairaan lapsen hoidon neljää päivää pitemmäksi ajaksi, ylimenevältä osalta työnantajalle aiheutuneet kustannukset ovat työntekijän palkkaa. Esimerkiksi, jos työnantajan järjestämä hoitaja huolehtii sairaasta lapsesta 5 päivää, veronalaista on yhden päivän maksu. Eri sairaustapausten johdosta hoitoetu voi olla verovapaa neljää päivää pidemmältäkin ajalta.

Työehtosopimuksissa hoitovapaa on yleensä rajoitettu koskemaan alle kymmenvuotiasta sairasta lasta. Samaa periaatetta voidaan noudattaa myös verovapaussäännöstä sovellettaessa.Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2012