Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Sijoitusrahastosta saatu voitto-osuus

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen

Sijoitusrahasto

Sijoitusrahastolain (48/1999) 2 §:n 1 kohdan mukaan sijoitusrahastotoiminnalla tarkoitetaan varojen hankkimista yleisöltä sijoitusrahastoon ja näiden varojen sijoittamista edelleen pääasiallisesti rahoitusvälineisiin. Rahoitusvälineillä tarkoitetaan sijoitusrahastolain 2 §:n 12 kohdan mukaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettuja sijoituskohteita, rahamarkkinavälineitä ja talletuksia luottolaitoksissa. Sijoitusrahastotoimintaa saa harjoittaa rahastoyhtiö, joka on saanut toimiluvan Finanssivalvonnalta, sekä yhteissijoitusyritys (ulkomainen sijoitusrahasto tai siihen rinnastettava yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava ulkomainen yritys) Finanssivalvonnan valvonnassa ja sen antamien ohjeiden mukaisesti. Sijoitusrahaston tehtävänä on sijoittaa sijoitusrahastossa olevat varat yleisön puolesta mahdollisimman tuottavasti ja varmasti. Sijoitusrahastoyhtiö ei omista sijoitusrahastoa, vaan hoitaa sitä. Sijoitusrahaston omistavat siihen varojaan sijoittaneet henkilöt yhteisesti.

Sijoitusrahastoa ei veroteta toimintansa tuloksesta (TVL 20.1 § 2 k.).

Rahasto-osuus

Sijoitusrahastoon sijoitetut varat jaetaan keskenään samansuuruisiin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahaston varoihin. Mikäli rahaston säännöissä on niin määrätty, voidaan rahasto-osuudet jakaa murto-osiin. Tällöin rahaston säännöissä on oltava maininta siitä, kuinka moneen yhtäsuureen osaan rahasto-osuus jaetaan. Rahastoyhtiön on rahasto-osuuden omistajan vaatimuksesta sijoitusrahaston säännöissä tarkemmin määrätyllä tavalla lunastettava hallinnoimansa sijoitusrahaston rahasto-osuus. Sijoitusrahasto-osuuden lunastamiseen tai luovuttamiseen sovelletaan luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. (Ks. Sijoitusrahaston rahasto-osuus)

Rahasto-osuuden tuoton verotus

Sijoitusrahaston rahasto-osuudet ovat joko tuotto- tai kasvuosuuksia. Tuotto-osuudelle kertyvä tuotto maksetaan vuosittain osuuden omistajalle ja kasvuosuudelle tuleva tuotto pääomitetaan osaksi rahasto-osuuden omistajan osuutta. Sijoitusrahasto-osuuden omistajan verotukseen vaikuttaa se, onko kyseessä tuotto- vai kasvuosuus.

Tuotto-osuudelle maksettava tuotto on maksuvuoden pääomatuloa saajalleen.

Kasvuosuudelle kertynyt pääomitettu tuotto on mahdollista realisoida ainoastaan myymällä koko sijoitusrahasto-osuus. Tällöin pääomitettu tuotto tulee verotettavaksi luovutusvoiton verotusta koskevien säännösten mukaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.3.2013