Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Työnantajan kustantama passi on veronalainen etu

Voimassaolo
Toistaiseksi

Passin hankkimisesta aiheutuneet kulut ovat elantokustannuksia. Jos työnantaja maksaa työntekijän passin hankkimisesta aiheutuneet kulut, niiden määrä on työntekijän palkkaa. Merkitystä ei ole sillä, kuinka usein työntekijä joutuu tekemään työmatkan ulkomaille.

Passin hankinnasta aiheutuvia lisäkustannuksia

Joskus passin hankintaan saattaa liittyä työstä johtuvia lisäkustannuksia, jotka työnantaja voi korvata ennakonpidätystä toimittamatta. 

Esimerkki: Jos passi on työssä tarvittavan viisumin hankkimisen takia tulevan työskentelyvaltion suurlähetystössä, ja palkansaaja tarvitsee tuona aikana passia toista ulkomaanmatkaa varten, työnantaja voi hankkia hänelle kaksoispassin. Sillä, tarvitaanko kaksoispassia työ- vai yksityismatkaan, ei ole merkitystä.
Esimerkki: Lentohenkilöstöön kuuluvan passi voi lukuisten työmatkojen takia voimassaoloaikanaan täyttyä viisumeista niin että joudutaan hankkimaan uusi passi. Työnantaja voi maksaa uudesta passista aiheutuneet kulut ennakonpidätystä toimittamatta.

Matkustusasiakirja työkäyttöön

Vain työkäyttöön tarkoitettuja matkustusasiakirjoja ovat merenkulkijan kansallinen henkilöllisyystodistus (”merimiespassi”) ja ilma-aluksen miehistön lupakirja ja miehistökortti. Niitä ei voi käyttää esimerkiksi vapaa-ajanmatkoilla. Työnantaja voi maksaa niistä aiheutuneet kustannukset ennakonpidätystä toimittamatta.

Ulkomaankomennukselle lähtevän työntekijän työntekovaltion viisuminhankkimiskustannukset ovat työstä aiheutuneita kustannuksia, jotka työnantaja voi maksaa ennakonpidätystä toimittamatta. Samoin työnantaja voi kustantaa ulkomaantyöskentelyn aikana tarvittavan kansainvälisen ajokortin.