Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Osittain verovelvollisten yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroprosentit 2012–2015

Voimassaolo
Toistaiseksi

Tuloverolain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovelvollisen yhteisön, tiekunnan, yhteisetuuden, yliopiston, yleishyödyllisen yhteisön ja uskonnollisen yhdyskunnan voimassa olevat tuloveroprosentit ovat verovuosittain seuraavat:

Verovelvollinen 2012 2013 2014 2015
Osittain verovapaan yhteisön (TVL 21.1 §) ja tiekunnan saama tulo sekä yliopiston ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saama tulo 7,5068 % 7,80 % 7,67 % 7,38 %
Uskonnollinen yhdyskunta ja niiden seurakunnat 6,9433 % 7,22 % 7,11 % 6,84 %

Yhteisöjen yleinen tuloveroprosentti vuosina 2012–2013 on 24,5 % ja vuonna 2014 20 %. Yhteisetuuden tuloveroprosentti on 28 %.

Tuloveroprosentteihin tehtyjä muutoksia ei ole otettu kaikilta osin huomioon määrättyjen ennakkoverojen määrässä. Yhteisöllä tai yhteisetuudella on halutessaan mahdollisuus hakea muutosta ennakoihin, jos ennakoiden määrä ei vastaa lopullisen veron määrää. Lisätietoja muutoksen hakemisesta on lomakkeen Yhteisön ennakkoveron hakemus/muutos täyttöohjeessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2014