Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Elcoteq SE:n osakkeiden arvonmenetys tuloverolain mukaisessa verotuksessa

Antopäivä
11.1.2013
Diaarinumero
A1/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
VerohallintoL 2 § 2
Korvaa ohjeen
Tällä ohjeella kumotaan ohje A122/200/2012

Vanhemman ohjeen sanamuotoa on täsmennetty.

Verohallinto on saanut 15.11.2012 Elcoteq SE:n konkurssipesän hoitajalta selvityksen, jonka mukaan osakkeenomistajille ei todennäköisesti tule kertymään vielä kesken olevassa konkurssimenettelyssä jako-osuutta. Tämän vuoksi Verohallinto katsoo, että Elcoteq SE:n osakkeiden arvonmenetys vähennetään tuloverolain 50 §:ssä tarkoitettuna luovutustappiona verovuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa. Arvonmenetystä ei voi vaatia vähennettäväksi vasta myöhemmiltä verovuosilta toimitettavissa verotuksissa. Mikäli vähennystä ei ole tehty verovuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa, voi verovelvollinen jälkikäteen tehdä oikaisuvaatimuksen verovuoden 2012 verotukseen ja vaatia vähennystä verovuodelle 2012. Oikaisuvaatimus on tällöin tehtävä viimeistään 31.12.2018.

Jos verovelvollisella ei ole verovuonna 2012 luovutusvoittoja, josta luovutustappion voisi kokonaan tai osittain vähentää, vahvistetaan vähentämättä jääneestä arvonmenetyksestä luovutustappio. Vahvistettu luovutustappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta sitä mukaan kuin voittoa kertyy.   

Jos konkurssipesästä kuitenkin myöhemmin maksetaan osakkeenomistajille jako-osuutta, on osakkeenomistajan ilmoitettava saamansa jako-osuus pääomatulona sen maksamisvuoden veroilmoituksellaan.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Petri ManninenSivu on viimeksi päivitetty 14.1.2013